Ebook Xì xầm vs Hét to - Bí kíp X trong quảng cáo PR: Phần 2 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Phần 2 ebook gồm các chương: Chương 4. Chăm sóc các bên liên quan, chương 5. Các chiến thuật, chương 6. Kết thúc trong vô hạn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.