• Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Nội dung chính của Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 6 được trình bày như sau: Tổ chức hội nghị hội thảo, quá trình tổ chức, tổ chức lễ khai trương, khánh thành,...

   5 p dainam 26/01/2021 0 0

 • Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Nội dung chính của Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 5 được trình bày như sau: Hoạt động sau sự kiện và những tình huống, đánh giá hoạt động tổ chức sự kiện, quá trình đánh giá và đo lường chi phí,...

   5 p dainam 26/01/2021 0 0

 • Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Nội dung chính của Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 4 được trình bày như sau: Tổ chức đưa đón, tiếp khách, tổ chức không gian, âm thanh, ánh sáng, tổ chức ăn uống trong sự kiện, tổ chức quay phim, chụp ảnh và hoạt động giải trí,...

   5 p dainam 26/01/2021 0 0

 • Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Nội dung chính của Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 3 được trình bày như sau: Những vấn đề pháp lý của quản trị sự kiện, đàm phán và hợp đồng phục vụ sự kiện, truyền thông marketing sự kiện, ý nghĩa của truyền thông marketing sự kiện, nội dung truyền thông marketing sự kiện,...

   5 p dainam 26/01/2021 0 0

 • Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Nội dung chính của Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 2 được trình bày như sau: Công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện, nghiên cứu nhu cầu và loại hình tổ chức sự kiện, thành lập ban tổ chức sự kiện, quá trình lập kế hoạch tổ chức sự kiện, xây dựng chương trình kế hoạch,...

   5 p dainam 26/01/2021 0 0

 • Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Nội dung chính của Bài giảng Quản trị sự kiện: Chương 1 được trình bày như sau: Khái luận về sự kiện, khái niệm, nội bộ của quản trị sự kiện và xu hướng phát triển thị trường tổ chức sự kiện ở Việt Nam,...

   5 p dainam 26/01/2021 0 0

 • Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương 5 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

  Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương 5 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

  Chương 5 - Kỹ năng làm việc nhóm. Nội dung trình bày cụ thể trong chương gồm: Vai trò của làm việc nhóm, vai trò của trưởng nhóm, vai trò của các thành viên trong nhóm, những điều nên và không nên làm khi làm việc nhóm, cách thức làm việc nhóm có hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p dainam 26/12/2020 11 0

 • Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương 4 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

  Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương 4 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

  Chương 4 - Kỹ năng giao tiếp nơi công sở. Nội dung trình bày cụ thể trong chương gồm: Định nghĩa giao tiếp, giao tiếp nơi công sở, rào cản giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p dainam 26/12/2020 6 0

 • Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương 3 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

  Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương 3 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

  Chương 3 - Kỹ năng hội họp. Nội dung trình bày cụ thể trong chương gồm: Tổng quan về hội họp, các thành viên và vai trò của họ trong cuộc họp, các kỹ thuật hỗ trợ hội họp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p dainam 26/12/2020 8 0

 • Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương 2 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

  Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương 2 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

  Chương 2 - Kỹ năng thuyết trình. Nội dung trình bày cụ thể trong chương gồm: Tổng quan về kỹ năng thuyết trình, chuẩn bị cho bài thuyết trình, sau khi thuyết trình, thực hành 1 bài thuyết trình hoàn chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p dainam 26/12/2020 10 0

 • Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương 1 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

  Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương 1 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

  Chương 1 - Tổng quan về truyền thông. Nội dung trình bày cụ thể trong chương gồm: Các khái niệm kỹ năng, truyền thông, kỹ năng truyền thông; quá trình truyền đạt thông tin; các kỹ năng truyền thông cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p dainam 26/12/2020 11 0

 • Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương mở đầu - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

  Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương mở đầu - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

  Môn học Kỹ năng truyền thông giúp người học: Nắm vững các kiến thức về truyền thông, nguyên tắc truyền thông cơ bản; phát triển kỹ năng thuyết trình, hội họp, giao tiếp nơi công sở, làm việc nhóm và kỹ năng viết CV, kỹ năng phỏng vấn xin việc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt kiến thức chi tiết.

   6 p dainam 26/12/2020 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số