Ebook Xì xầm vs Hét to - Bí kíp X trong quảng cáo PR: Phần 1 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Phần 1 ebook gồm các chương: Chương 1. Hiện trạng doanh nghiệp của bạn, chương 2. Tại sao bạn cần PR, chương 3. Phân tích môi trường kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.