• Ebook Kỹ thuật luyện phát âm đúng tiếng Anh - Mỹ: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật luyện phát âm đúng tiếng Anh - Mỹ: Phần 1

  Cuốn sách "Kỹ thuật luyện phát âm tiếng Anh Mỹ - Master spoken English" của tác giả Nguyễn Quốc Hùng cung cấp cho người học tiếng Anh - Mỹ một số phương pháp luyện phát âm sao cho âm giống với người bản ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   61 p dainam 31/08/2020 32 1

 • Ebook Kỹ thuật luyện phát âm đúng tiếng Anh - Mỹ: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật luyện phát âm đúng tiếng Anh - Mỹ: Phần 2

  Cuốn sách cung cấp cả bảng phân loại nguyên âm và phụ âm, để người học dễ tìm tên của các nguyên âm phụ âm tiếng Anh. Về cách ghi âm, có hai cách thông dụng: Cách ghi âm theo hệ thống Mỹ, cách này dùng con chữ và con số để biểu thị âm; cách ghi âm theo hệ thống phiên âm quốc tế IPA, cách này dùng ký hiệu và đặt giữa hai gạch chéo,... Mời các...

   56 p dainam 31/08/2020 32 1

 • A text book of translation - Peter Newmark

  A text book of translation - Peter Newmark

  A Textbook of Translation is arguably one of the few classic texts in the occasionally emerging field of translation studies

   311 p dainam 26/08/2019 142 1

 • Exam Extra PET

  Exam Extra PET

  Cambrige Exams Extra - PET provides authentic past papers from Cambrige ESOL, plus a wealth of extra material for use in the classroom or for self-study.

   146 p dainam 20/08/2019 152 1

 • Objective PET 2e SB_Part2

  Objective PET 2e SB_Part2

  Objective PET is the best-selling course first published in 2003, provides exam preparation and practice for the PET exam.

   140 p dainam 20/08/2019 154 1

 • Objective PET 2e SB_Part1

  Objective PET 2e SB_Part1

  Objective PET is the best-selling course first published in 2003, provides exam preparation and practice for the PET exam.

   140 p dainam 20/08/2019 155 1

 • Target PET-Student's Book

  Target PET-Student's Book

  Target PET is a brand new course to help students prepare for Cambridge English Language Assessment’s PET exam. Texts and themes have been carefully selected to be of interest to teenagers and young adults.

   128 p dainam 20/08/2019 206 1

 • Target pet - workbook-with-key

  Target pet - workbook-with-key

  Target PET is a brand new course to help students prepare for Cambridge English Language Assessment’s PET exam. Texts and themes have been carefully selected to be of interest to teenagers and young adults.

   63 p dainam 20/08/2019 136 1

 • Basics of translation

  Basics of translation

  Basics of translation

   111 p dainam 06/08/2019 147 1

 • Communicating in Business

  Communicating in Business

   176 p dainam 04/08/2019 156 1

 • Economy Toeic Rc vol 2_split_2

  Economy Toeic Rc vol 2_split_2

  Economy Toeic Rc

   96 p dainam 03/08/2019 148 1

 • Economy Toeic Rc vol 2_split_1

  Economy Toeic Rc vol 2_split_1

  Economy Toeic Rc

   135 p dainam 03/08/2019 171 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số