• Bài giảng Tin học ứng dụng: Thông tin và hệ thống thống tin - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Thông tin và hệ thống thống tin - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Thông tin và hệ thống thống tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Thông tin và thông tin kinh tế, hệ thống thông tin. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   16 p dainam 30/09/2020 7 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Máy tính điện tử - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Máy tính điện tử - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Máy tính điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và phân loại máy tính điện tử, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p dainam 30/09/2020 6 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Biểu diễn thông tin trong máy tính - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Biểu diễn thông tin trong máy tính - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Biểu diễn thông tin trong máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu diễn thông tin loại số, biểu diễn thông tin loại phi số, đơn vị tính và các hệ đếm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p dainam 30/09/2020 8 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Hệ điều hành - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Hệ điều hành - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Hệ điều hành do GV Lê Viết Mẫn biên soạn sẽ cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về hệ điều hành, phân loại hệ điều hành và hệ điều hành Windows. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p dainam 30/09/2020 7 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, chức năng chung, định dạng ký tự, định dạng trang văn bản, qịnh dạng trang văn bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p dainam 30/09/2020 6 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Thao tác cơ bản, ví dụ về tạo bảng tính, in ấn và lưu file PDF. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p dainam 30/09/2020 6 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Vẽ đồ thị - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Vẽ đồ thị - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Vẽ đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Đồ thị trong Excel, các dạng đồ thị, vẽ đồ thị, các thành phần của đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p dainam 30/09/2020 7 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Quản lý tập tin và thư mục - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Quản lý tập tin và thư mục - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Quản lý tập tin và thư mục" cung cấp cho người học các kiến thức: Tập tin, thư mục, Windows Explorer. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   19 p dainam 30/09/2020 6 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Mạng máy tính - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Mạng máy tính - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Mạng máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Vì sao phải kết nối mạng, các khái niệm, phần cứng và phần mềm mạng, internet, dịch vụ trên Internet. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p dainam 30/09/2020 7 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Hệ điều hành Windows - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Hệ điều hành Windows - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Hệ điều hành Windows" cung cấp cho người học các kiến thức: Khởi động máy tính và Windows, màn hình làm việc của Windows, các đối tượng của Windows, tắt máy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p dainam 30/09/2020 6 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Công thức và hàm - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Công thức và hàm - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Công thức và hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Công thức và hàm, các hàm cơ bản, các toán tử và dạng dữ liệu, tham chiếu tương đối, tuyệt đối, cách sử dụng hàm mảng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p dainam 30/09/2020 7 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Mô phỏng TCP/IP - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Mô phỏng TCP/IP - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Mô phỏng TCP/IP" cung cấp cho người học các kiến thức: Gởi gói tin, mất gói tin. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   34 p dainam 30/09/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số