• Giáo trình Bóng đá

  Giáo trình Bóng đá

  "Giáo trình Bóng đá" gồm 4 chương với các nội dung: lịch sử phát triển môn Bóng đá; kỹ thuật trong bóng đá; phương pháp giảng dạy; luật, phương pháp tổ chức, trọng tài trong bóng đá. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   66 p dainam 31/03/2021 7 0

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - Nguyễn Viết Thông

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - Nguyễn Viết Thông

  "Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học" thông tin đến người học vị trí, đối tượng, phương pháp và chức năng của chủ nghĩa xã hội khoa học; lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; cách mạng xã hội chủ nghĩa; cách mạng xã hội chủ nghĩa; nền dân chủ xã hội chủ nghĩa...

   170 p dainam 28/01/2021 40 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương

  Bài giảng Xã hội học đại cương

  Bài giảng Xã hội học đại cương cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của xã hội học, sự ra đời và phát triển của xã hội học, cơ cấu của xã hội học, một số khái niệm của xã hội học;...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   134 p dainam 26/01/2021 20 0

 • Bài giảng Thống kê cho khoa học xã hội: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  Bài giảng Thống kê cho khoa học xã hội: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  "Bài giảng Thống kê cho khoa học xã hội - Bài 5: Phân tích hồi qui và tương quan" trình bày ước lượng mô hình hồi qui tuyến tính; đánh giá mối liên hệ tương quan; kiểm định các hệ số của mô hình hồi qui.

   31 p dainam 26/01/2021 22 0

 • Bài giảng Thống kê cho khoa học xã hội: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  Bài giảng Thống kê cho khoa học xã hội: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  "Bài giảng Thống kê cho khoa học xã hội - Bài 4: Kiểm định phi tham số" được biên soạn bao gồm các nội dung về kiểm định Mann-Whitney; kiểm định dấu và kiểm định tổng hạng có dấu Wilconxon; kiểm định Khi bình phương.

   37 p dainam 26/01/2021 21 0

 • Bài giảng Thống kê cho khoa học xã hội: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  Bài giảng Thống kê cho khoa học xã hội: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  "Bài giảng Thống kê cho khoa học xã hội - Bài 3: Ước lượng và kiểm định giả thuyết thống kê" thông tin đến các bạn những kiến thức về điều tra chọn mẫu; ước lượng số trung bình và tỷ lệ từ kết quả điều tra chọn mẫu; kiểm định giả thuyết thống kê.

   31 p dainam 26/01/2021 22 0

 • Bài giảng Thống kê cho khoa học xã hội: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  Bài giảng Thống kê cho khoa học xã hội: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Thống kê cho khoa học xã hội - Bài 2: Các phương pháp thống kê mô tả" để nắm chi tiết các kiến thức về các phương pháp trình bày dữ liệu thống kê; ý nghĩa của số tuyệt đối trong thống kê; ý nghĩa và cách tính các loại số tương đối trong thống kê; đặc điểm, ý nghĩa, tác dụng và cách xác định các mức...

   42 p dainam 26/01/2021 21 0

 • Bài giảng Thống kê cho khoa học xã hội: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  Bài giảng Thống kê cho khoa học xã hội: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

  "Bài giảng Thống kê cho khoa học xã hội - Bài 1: Tổng quan về thống kê trong nghiên cứu khoa học xã hội" trình bày khái niệm về thống kê học; vai trò của thống kê trong nghiên cứu khoa học xã hội; các giai đoạn chủ yếu của quá trình nghiên cứu thống kê; khái niệm về đo lường trong thống kê và các yêu cầu của đo lường trong thống kê.

   32 p dainam 26/01/2021 27 0

 • Giáo trình Lịch sử Đảng - TS Nguyễn Hữu Vượng

  Giáo trình Lịch sử Đảng - TS Nguyễn Hữu Vượng

  Giáo trình Lịch sử Đảng của TS Nguyễn Hữu Vượng trình bày những nội dung chính: Chương 1 : Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945–1954), chương 2 : Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954–1975), chương 3 : Cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo...

   65 p dainam 28/12/2020 37 1

 • Ebook Đặc trưng cơ bản của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

  Ebook Đặc trưng cơ bản của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

  Ebook "Đặc trưng cơ bản của 53 dân tộc thiểu số năm 2019" trình bày về đặc điểm dân số, tên gọi, nhân khẩu học, hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình, giáo dục, lao động việc làm, mức sống dân cư, văn hóa truyền thống của 53 dân tộc thiểu số của Việt Nam được thống kê trong năm 2019. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung.

   112 p dainam 28/12/2020 38 0

 • Giáo trình Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

  Giáo trình Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

  Nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Phát triển nông thôn kiến thức về công tác xã hội đối với cộng đồng, với nhóm, tập thể giảng viên bộ môn Phát triển nông thôn – khoa Kinh tế và phát triển nông thôn đã biên soạn giáo trình nội bộ - Công tác xã hội trong phát triển nông thôn với 4 chương với những nội dung cụ thể sau: Đối tượng, phương pháp,...

   123 p dainam 28/12/2020 37 0

 • Ebook Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019: Phần 2

  Ebook Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019: Phần 2

  Ebook Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019: Phần 2 được nối tiếp phần 1 với các nội dung dân số và các đặc trưng nhân khẩu học; điều kiện nhà ở, sinh hoạt và đời sống văn hóa tinh thần của hộ dân tộc thiểu số; biểu tổng hợp.

   51 p dainam 28/12/2020 41 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số