• Bài giảng Chuyên đề 5: Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên

  Bài giảng Chuyên đề 5: Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên

  Bài giảng Chuyên đề 5: Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên bao gồm những nội dung về hệ thống tổ chức của Đảng; chức năng, nhiệm vụ của TCCS Đảng; nhiệm vụ của đảng viên. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   34 p dainam 28/11/2021 17 0

 • Bài giảng Chuyên đề: Xây dựng đội ngũ đảng viên của đảng

  Bài giảng Chuyên đề: Xây dựng đội ngũ đảng viên của đảng

  Bài giảng Chuyên đề: Xây dựng đội ngũ đảng viên của đảng với mục tiêu giúp học viên có được nhận thức cơ bản về đảng viên và đội ngũ đảng viên; thực trạng đội ngũ đảng viên của Đảng hiện nay; yêu cầu và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới;...

   61 p dainam 28/11/2021 19 0

 • Bài giảng Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao

  Bài giảng Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao

  Cùng tìm hiểu khái niệm, đặc điểm, thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong chiến tranh; một số biện pháp phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao".

   52 p dainam 28/11/2021 21 0

 • Bài giảng Phát huy dân chủ XHCN & sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở nước ta

  Bài giảng Phát huy dân chủ XHCN & sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở nước ta

  Bài giảng Phát huy dân chủ XHCN & sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở nước ta tập trung nghiên cứu những vấn đề về dân chủ XHCN xã hội, về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; những thông tin thời sự và thực tiễn về hai nội dung trên.

   18 p dainam 28/11/2021 20 0

 • Bài giảng Quy phạm pháp luật: Những vấn đề chung về pháp luật - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Quy phạm pháp luật: Những vấn đề chung về pháp luật - TS. Bùi Quang Xuân

  Quy phạm pháp luật xã hội chủ nghĩa là quy tắc xử sự chung do nhà nước xã hội chủ nghĩa ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động để điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng...

   32 p dainam 28/11/2021 18 0

 • Bài giảng Công nghiệp hóa - hiện đại hóa xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho CNXH

  Bài giảng Công nghiệp hóa - hiện đại hóa xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho CNXH

  Bài giảng Công nghiệp hóa - hiện đại hóa xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho CNXH sau đây cung cấp cho các bạn những kiến thức về công nghiệp hoá là xu hướng mang tính quy luật của các nước đi từ nền sản xuất nhỏ đi lên một nền sản xuất lớn; tính tất yếu phải tiến hành đồng thời công nghiệp hoá - hiện đại hoá của nước ta;... Mời...

   19 p dainam 28/11/2021 21 0

 • Bài giảng Kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở

  Bài giảng Kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở

  Bài giảng gồm có những nội dung: Khái niệm, phân loại, các yêu cầu cơ bản của quyết định lãnh đạo, quản lý; quy trình ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; Kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện QĐ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở. Mời các bạn tham khảo.

   45 p dainam 28/11/2021 20 0

 • Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính: Pháp luật trong hành chính nhà nước

  Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính: Pháp luật trong hành chính nhà nước

  "Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính: Pháp luật trong hành chính nhà nước" được biên soạn với mục tiêu cung cấp đến người học các nội dung pháp luật trong hành chính nhà nước; pháp luật trong hành chính nhà nước pháp luật về địa vị pháp lý hành chính của chủ thể trong quản lý hành chính nhà nước; thực hiện và áp dụng pháp luật trong hành...

   37 p dainam 28/11/2021 18 0

 • Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính: Lý luận về hành chính nhà nước

  Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính: Lý luận về hành chính nhà nước

  "Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính: Lý luận về hành chính nhà nước" tìm hiểu về bản chất của nhà nước, hành chính nhà nước, vai trò của hành chính nhà nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, các nguyên tắc hành chính nhà nước, các chức năng cơ bản của hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà nước.

   40 p dainam 28/11/2021 24 0

 • Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính trị: Pháp luật trong hành chính nhà nước

  Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính trị: Pháp luật trong hành chính nhà nước

  "Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính trị: Pháp luật trong hành chính nhà nước" cung cấp các kiến thức về pháp luật trong hành chính nhà nước; cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật; đặc điểm quy phạm pháp luật; pháp luật trong hành chính nhà nước pháp luật về địa vị pháp lý hành chính của chủ thể trong quản lý hành chính nhà nước; vai...

   39 p dainam 28/11/2021 19 0

 • Vai trò của chủ nghĩa yêu nước đối với Đảng Cộng sản Việt Nam

  Vai trò của chủ nghĩa yêu nước đối với Đảng Cộng sản Việt Nam

  Chủ nghĩa yêu nước có vai trò quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam, vậy vai trò đó được thể hiện như thế nào, điều này sẽ được làm rõ hơn trong bài viết này. Mời các bạn cùng tham khảo!

   5 p dainam 28/11/2021 17 0

 • Tư tưởng xây dựng Đảng trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

  Tư tưởng xây dựng Đảng trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn trên nhiều mặt, nhất là nội dung về Đảng. Vậy nội dung đó là gì? Gợi ý cho chúng ta bài học kinh nghiệm là gì? Đó là nội dung của bài viết này mà tác giả muốn làm rõ.

   6 p dainam 28/11/2021 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số