• Ebook Tính toán thực hành nền móng công trình dân dụng và công nghiệp: Phần 1

  Ebook Tính toán thực hành nền móng công trình dân dụng và công nghiệp: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tnh toán thực hành nền móng công trình dân dụng và công nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tài liệu tính toán và lựa chọn giải pháp nềm móng, tính toán móng nông, xử lý nền đất yếu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   188 p dainam 30/09/2020 18 0

 • Ebook Tính toán thực hành nền móng công trình dân dụng và công nghiệp: Phần 2

  Ebook Tính toán thực hành nền móng công trình dân dụng và công nghiệp: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Tính toán thực hành nền móng công trình dân dụng và công nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính toán móng cọc đài thấp, áp lực ngang của đất và tường chắn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   175 p dainam 30/09/2020 14 0

 • Ebook Kết cấu bêtông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản: Phần 1

  Ebook Kết cấu bêtông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm chung, tính chất cơ lý của vật liệu, nguyên lý tính toán và cấu tạo, cấu kiện chịu uốn, cấu kiện chịu nén, cấu kiện chịu kéo và chịu xoán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   185 p dainam 30/09/2020 13 0

 • Ebook Kết cấu bêtông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản: Phần 2

  Ebook Kết cấu bêtông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo trạng thái giới hạn thứ 2, kết cấu bê tông ứng lực trước, sự chịu lực cục bộ, sàn phẳng bằng bê tông cốt thép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   209 p dainam 30/09/2020 14 0

 • Ebook Sinh lý bệnh học (Tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Ebook Sinh lý bệnh học (Tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Cuốn sách "Sinh lý bệnh học" gồm 22 nội dung và được chia thành 2 phần ebook. Phần 1 sẽ gồm những nội dung chính sau: Giới thiệu môn Sinh lý bệnh, khái niệm về bệnh, đại cương về bệnh nguyên học, đại cương về bệnh sinh học, rối loạn chuyển hóa Glucid, rối loạn chuyển hóa Protid, rối loạn chuyển hóa Lipid, rối loạn chuyển hóa nước và điện...

   208 p dainam 30/09/2020 13 0

 • Ebook Sinh lý bệnh học (Tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Ebook Sinh lý bệnh học (Tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Đại cương về sinh lý bệnh học (Tái bản lần thứ 2) - Phần 2 trình bày những nội dung sau: Sinh lý bệnh quá trình viêm, sinh lý bệnh điều hòa thân nhiệt - sốt, sinh lý bệnh tạo máu, sinh lý bệnh hô hấp, sinh lý bệnh tuần hoàn,... Mời các bạn tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   264 p dainam 30/09/2020 12 0

 • Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới (Tập 2): Phần 2

  Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới (Tập 2): Phần 2

  Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới (Tập 2) – Phần 2 trang bị cho người học kiến thức về sơ cứu cấp cứu và các cách giao tiếp, tư vấn và làm việc nhóm. Nội dung trong phần này gồm có: Đánh giá người bệnh hôn mê dựa vào thang điểm Glasgow; kỹ thuật hỗ trợ hô hấp và quản lý đường thở; cấp cứu ngừng tuần hoàn...

   136 p dainam 30/09/2020 14 0

 • Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới (Tập 2): Phần 1

  Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới (Tập 2): Phần 1

  Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới (Tập 2) – Phần 1 cung cấp cho người học kiến thức về kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và chăm sóc người bệnh và quản lý chăm sóc người bệnh. Những nội dung chính trong phần này gồm có: Kỹ thuật truyền dịch, truyền máu; theo dõi lượng dịch vào, ra; kỹ thuật chăm sóc vết thương và...

   144 p dainam 30/09/2020 16 0

 • Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới (Tập 1): Phần 2

  Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới (Tập 1): Phần 2

  Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới (Tập 1) – Phần 2 trình bày đến người học những kiến thức cơ bản về các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và chăm sóc người bệnh (phần 1), nội dung cơ bản gồm có: Chăm sóc giảm đau; áp dụng quy trình điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh; đón tiếp người bệnh, chuyển viện, xuất...

   180 p dainam 30/09/2020 15 0

 • Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới (Tập 1): Phần 1

  Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới (Tập 1): Phần 1

  Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới (Tập 1) – Phần 1 gồm có 2 chương với những nội dung chính sau: Định hướng và các quy định về hành nghề điều dưỡng, an toàn người bệnh. Mời các bạn tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   116 p dainam 30/09/2020 13 0

 • Ebook Hướng dẫn tổ chức, quản lý đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới – Phần 1

  Ebook Hướng dẫn tổ chức, quản lý đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới – Phần 1

  Hướng dẫn tổ chức, quản lý đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới – Phần 1 gồm có những nội dung: Tổng quan, hệ thống đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới, chương trình đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới. Mời các bạn tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   24 p dainam 30/09/2020 14 0

 • Ebook Hướng dẫn tổ chức, quản lý đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới – Phần 2

  Ebook Hướng dẫn tổ chức, quản lý đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới – Phần 2

  Hướng dẫn tổ chức, quản lý đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới – Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chương trình đào tạo người hướng dẫn; xây dựng kế hoạch; tổ chức đào tạo; hỗ trợ, theo dõi, đánh giá trong đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới. Mời các bạn tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   48 p dainam 30/09/2020 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số