• Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - NXB Xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - NXB Xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - NXB Xây dựng: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Tiền tệ và lưu thông tiền tệ, cung và cầu tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, quan hệ tín dụng, các hình thức tín dụng trong nền kinh tế thị trường, ngân hàng thương mại, ngân hàng Trung ương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   46 p dainam 28/12/2020 19 0

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - NXB Xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - NXB Xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - NXB Xây dựng: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về tài chính, hệ thống tài chính nước ta, ngân sách nhà nước, tổ chức quản lý quỹ bảo hiểm,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   34 p dainam 28/12/2020 19 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 4: Nghiệp vụ cho vay

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 4: Nghiệp vụ cho vay

  Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 4: Nghiệp vụ cho vay" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về nghiệp vụ cho vay, nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng DN, nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p dainam 28/11/2020 23 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng

  Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng" trình bày các nội dung: Căn bản về tín dụng ngân hàng, lãi suất tín dụng, quy trình tín dụng, bảo đảm tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p dainam 28/11/2020 19 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn

  Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về nghiệp vụ huy động vốn của NHTM, các hình thức huy động vốn của NHTM. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p dainam 28/11/2020 22 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mạng

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mạng

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mạng trình bày các khái niệm và đặc điểm kinh doanh của NHTM, các nghiệp vụ của NHTM, hệ thống NHTM Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p dainam 28/11/2020 20 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Đề cương môn học

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Đề cương môn học

  Bài giảng giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p dainam 28/11/2020 20 0

 • Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 1: Tổng quan về Dự án phát triển

  Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 1: Tổng quan về Dự án phát triển

  "Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 1: Tổng quan về Dự án phát triển" cung cấp các kiến thức bao gồm khái niệm và đặc điểm của dự án phát triển; chu trình của dự án phát triển; nguồn tài trợ cho dự án phát triển; các rủi ro thường gặp đối với dự án phát triển.

   40 p dainam 28/11/2020 20 0

 • Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 2: Tổng quan về ngân hàng phát triển

  Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 2: Tổng quan về ngân hàng phát triển

  Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 2: Tổng quan về ngân hàng phát triển được biên soạn bởi ThS. Phùng Thanh Quang tìm hiểu khái niệm và sự cần thiết ra đời ngân hàng phát triển; các hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng phát triển; đánh giá kết quả hoạt động của ngân hàng phát triển.

   23 p dainam 28/11/2020 23 0

 • Bài giảng Ngân hàng phát triển - Bài 3: Phân tích dự án tài chính

  Bài giảng Ngân hàng phát triển - Bài 3: Phân tích dự án tài chính

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Ngân hàng phát triển - Bài 3: Phân tích dự án tài chính" do ThS. Lê Phong Châu biên soạn để nắm các kiến thức về phân tích tài chính dự án; các phương pháp phân tích tài chính dự án.

   40 p dainam 28/11/2020 18 0

 • Bài giảng Ngân hàng phát triển - Bài 4: Tài trợ dự án tại ngân hàng phát triển

  Bài giảng Ngân hàng phát triển - Bài 4: Tài trợ dự án tại ngân hàng phát triển

  "Bài giảng Ngân hàng phát triển - Bài 4: Tài trợ dự án tại ngân hàng phát triển (TS. Trương Thị Hoài Linh)" tìm hiểu về các bước tài trợ dự án, thẩm định dự án, tài trợ dự án, hợp đồng tín dụng.

   33 p dainam 28/11/2020 23 0

 • Ebook Thị trường chứng khoán: Phân tích & chiến lược - Phần 1

  Ebook Thị trường chứng khoán: Phân tích & chiến lược - Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thị trường chứng khoán - Phân tích và chiến lược" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đặt giá trái phiếu, tính hoa lợi, tính bất ổn định của giá trái phiếu, các nhân tố ảnh hưởng đến hoa lợi trái phiếu và cơ cấu kỳ hạn của lãi suất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   264 p dainam 31/08/2020 60 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số