• TÀI LIỆU HỌC TẬPTHỰC HÀNH CÔNG NGHỆSẢN XUẤT DƯỢC PHẨM

  TÀI LIỆU HỌC TẬPTHỰC HÀNH CÔNG NGHỆSẢN XUẤT DƯỢC PHẨM

  TÀI LIỆU HỌC TẬP THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM Tài liệu thuộc bản quyền của Trường Đại học Đại Nam TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM KHOA DƯỢC PGS.TS. Phạm Ngọc Bùng (Chủ biên) TÀI LIỆU HỌC TẬP THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM (Lưu hành nội bộ) Hà Nội - 2024 TẬP THỂ TÁC GIẢ PGS.TS. Phạm Ngọc Bùng...

   150 p dainam 09/04/2024 7 0

 • .GIÁO TRÌNHCẤU TẠO Ô TÔ.TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM GIỮ BẢN QUYỀN.GS.TS.

  .GIÁO TRÌNHCẤU TẠO Ô TÔ.TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM GIỮ BẢN QUYỀN.GS.TS.

  GIÁO TRÌNH CẤU TẠO Ô TÔ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM GIỮ BẢN QUYỀN GS.TS. VŨ ĐỨC LẬP (Chủ biên) TS. NGUYỄN ANH TUẤN, ThS. PHẠM HOÀNG MINH GIÁO TRÌNH CẤU TẠO Ô TÔ

   462 p dainam 09/04/2024 7 0

 • Ebook Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và hướng dẫn lập, thực hiện, quyết toán các khoản thu - chi theo Luật ngân sách nhà nước: Phần 1

  Ebook Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và hướng dẫn lập, thực hiện, quyết toán các khoản thu - chi theo Luật ngân sách nhà nước: Phần 1

  Hướng dẫn lập, thực hiện, quyết toán các khoản thu chi theo Luật ngân sách nhà nước và hệ thống mục lục ngân sách nhà nước: Phần 1 trình bày nội dung về Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước; hướng dẫn lập, thực hiện, quyết toán các khoản thu chi ngân sách theo luật ngân sách nhà nước; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư...

   251 p dainam 27/03/2024 18 0

 • Ebook Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và hướng dẫn lập, thực hiện, quyết toán các khoản thu - chi theo Luật ngân sách nhà nước: Phần 2

  Ebook Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và hướng dẫn lập, thực hiện, quyết toán các khoản thu - chi theo Luật ngân sách nhà nước: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Hướng dẫn lập, thực hiện, quyết toán các khoản thu chi theo Luật ngân sách nhà nước và hệ thống mục lục ngân sách nhà nước" phần 2 trình bày nội dung về quản lý tài chính nhà nước theo cơ chế tự chủ tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp; quản lý, thanh toán, quyết toán vốn ngân sách nhà nước; hướng dẫn hạch...

   179 p dainam 27/03/2024 17 0

 • Ebook Cơ chế, chính sách và công cụ tài chính phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Cơ chế, chính sách và công cụ tài chính phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam: Phần 1

  Cơ chế, chính sách và công cụ tài chính phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Luật Khoa học và công nghệ. Các quy định về đầu tư và cơ chế tài chính hoạt động khoa học và công nghệ; Các quy định về cơ chế tự chủ tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ. Mời các...

   230 p dainam 27/03/2024 18 0

 • Ebook Cơ chế, chính sách và công cụ tài chính phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Cơ chế, chính sách và công cụ tài chính phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cơ chế, chính sách và công cụ tài chính phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động về khoa học và...

   269 p dainam 27/03/2024 19 0

 • Ebook Bài tập Hạch toán kế toán trong xây dựng: Phần 1

  Ebook Bài tập Hạch toán kế toán trong xây dựng: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Bài tập Hạch toán kế toán trong xây dựng" cung cấp cho bạn đọc hệ thống các bài tập về kế toán đại cương, kế toán doanh nghiệp, số sách và hình thức kế toán, kế toán vật liệu - công cụ - dụng cụ, báo cáo tài chính kế toán, kế toán đơn vị chủ đầu tư,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   95 p dainam 27/03/2024 20 0

 • Ebook Bài tập Hạch toán kế toán trong xây dựng: Phần 2

  Ebook Bài tập Hạch toán kế toán trong xây dựng: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Bài tập Hạch toán kế toán trong xây dựng" cung cấp cho bạn lời giải của một số bài tập về kế toán đại cương, kế toán doanh nghiệp. Phần này còn cung cấp cho bạn đọc các phụ lục về Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp xây lắp, và hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư. Mời...

   74 p dainam 27/03/2024 20 0

 • Ebook Hệ thống thông tin kế toán - Lý thuyết, bài tập và bài giải: Phần 1

  Ebook Hệ thống thông tin kế toán - Lý thuyết, bài tập và bài giải: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hệ thống thông tin kế toán - Lý thuyết, bài tập và bài giải" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán, cơ sở dữ liệu, các chu trình kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   198 p dainam 27/03/2024 22 0

 • Ebook Hệ thống thông tin kế toán - Lý thuyết, bài tập và bài giải: Phần 2

  Ebook Hệ thống thông tin kế toán - Lý thuyết, bài tập và bài giải: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hệ thống thông tin kế toán - Lý thuyết, bài tập và bài giải" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế toán, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán, thực hiện và vận hành hệ thống thông tin kế toán.

   150 p dainam 27/03/2024 21 0

 • Ebook Internetworking với TCP/IP - Tập 1: Các nguyên lý, giao thức, kiến trúc (Phần 1)

  Ebook Internetworking với TCP/IP - Tập 1: Các nguyên lý, giao thức, kiến trúc (Phần 1)

  Phần 1 của cuốn sách "Internetworking với TCP/IP - Tập 1: Các nguyên lý, giao thức, kiến trúc" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Giới thiệu và tổng quan; Chương 2 - Tổng quan về các kỹ thuật mạng cơ sở; Chương 3 - Khái niệm về Internetworking và Mô hình kiến trúc; Chương 4 - Phân lớp các địa chỉ Internet; Chương 5 - Ánh xạ các địa chỉ...

   238 p dainam 27/03/2024 24 0

 • Ebook Internetworking với TCP/IP - Tập 1: Các nguyên lý, giao thức, kiến trúc (Phần 2)

  Ebook Internetworking với TCP/IP - Tập 1: Các nguyên lý, giao thức, kiến trúc (Phần 2)

  Phần 2 của cuốn sách "Internetworking với TCP/IP - Tập 1: Các nguyên lý, giao thức, kiến trúc" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 12 - User Datagram Protocol; Chương 13 - Dịch vụ vận chuyển có độ tin cậy (Reliable stream transport service - TCP); Chương 14 - Định tuyến, hệ chủ chốt, đồng đẳng và thuật giải; Chương 15 - Định tuyến, Exterior Gateway...

   214 p dainam 27/03/2024 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dainam