• Ebook Phương pháp khảo sát - nghiên cứu thực nghiệm công trình: Phần 1

  Ebook Phương pháp khảo sát - nghiên cứu thực nghiệm công trình: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Phương pháp khảo sát - nghiên cứu thực nghiệm công trình" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Khái niệm về nghiên cứu thực nghiệm; Chương 2 - Phương pháp khảo sát và đánh giá chất lượng vật liệu; Chương 3 - Thiết bị và phương pháp đo ứng suất - biến dạng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   126 p dainam 25/06/2024 35 1

 • Ebook Phương pháp khảo sát - nghiên cứu thực nghiệm công trình: Phần 2

  Ebook Phương pháp khảo sát - nghiên cứu thực nghiệm công trình: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Phương pháp khảo sát - nghiên cứu thực nghiệm công trình" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 4 - Khảo sát kiểm định kết cấu công trình xây dựng; Chương 5 - Nghiên cứu thực nghiệm công trình chịu tải trọng tác dụng tĩnh; Chương 6 - Thí nghiệm công trình chịu tải trọng tác dụng động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   120 p dainam 25/06/2024 36 1

 • Ebook Thiết kế đô thị có minh họa: Phần 1

  Ebook Thiết kế đô thị có minh họa: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Thiết kế đô thị có minh họa" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Đô thị và thiết kế; Chương 2 - Phạm vi và đặc trưng; Chương 3 - Nguồn gốc và lý luận; Chương 4 - Nhân tố và nguyên tắc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   96 p dainam 25/06/2024 15 0

 • Ebook Thiết kế đô thị có minh họa: Phần 2

  Ebook Thiết kế đô thị có minh họa: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Thiết kế đô thị có minh họa" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 5 - Quá trình và kết quả; Chương 6 - Khai thác và quản lý; Chương 7 - Cảnh quan và không gian; Chương 8 - Giới thiệu ví dụ thực tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p dainam 25/06/2024 17 0

 • Giáo trình Khoa học hàng hóa: Phần 1 - Nguyễn Hữu Khỏa

  Giáo trình Khoa học hàng hóa: Phần 1 - Nguyễn Hữu Khỏa

  Phần 1 của cuốn giáo trình "Khoa học hàng hóa" gồm những nội dung chính sau: đại cương khoa học hàng hóa; đối tượng nội dung nghiên cứu của khoa học hàng hóa; phân loại hàng hóa và mặt hàng; chất lượng hàng hóa; tiêu chuẩn hóa hàng hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p dainam 25/06/2024 35 0

 • Giáo trình Khoa học hàng hóa: Phần 2 - Nguyễn Hữu Khỏa

  Giáo trình Khoa học hàng hóa: Phần 2 - Nguyễn Hữu Khỏa

  Phần 2 của cuốn giáo trình "Khoa học hàng hóa" gồm những nội dung chính sau: đặc trưng sản xuất kinh doanh và sử dụng các loại hàng hóa; hàng trang phục; hàng trang bị nhà ở; hàng phương tiện đi lại; hàng văn hóa giáo dục; hàng nhiên liệu và hóa chất dân dụng; hàng thực phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   195 p dainam 25/06/2024 28 0

 • Giáo trình Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại: Phần 1

  Giáo trình Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại: Phần 1

  Giáo trình "Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Những vấn đề chung trong cho vay của ngân hàng thương mại; quy trình và phân tích tín dụng của ngân hàng thương mại; tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   188 p dainam 25/06/2024 10 0

 • Giáo trình Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại: Phần 2

  Giáo trình Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: các loại cho vay khác của ngân hàng thương mại; quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại;

   78 p dainam 25/06/2024 9 0

 • Giáo trình Các thể loại báo chí chính luận - Nghệ thuật: Phần 1

  Giáo trình Các thể loại báo chí chính luận - Nghệ thuật: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật" do PGS.TS. Dương Xuân Sơn biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Lý luận chung về thể loại và thể loại báo chí, một số vấn đề về thể ký trong báo chí và văn học, phóng sự, ký chân dung, ký chính luận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   117 p dainam 25/06/2024 16 0

 • Giáo trình Các thể loại báo chí chính luận - Nghệ thuật: Phần 2

  Giáo trình Các thể loại báo chí chính luận - Nghệ thuật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn 2 cuốn giáo trình "Các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật" cung cấp cho người đọc các nội dung: Ghi nhanh, câu chuyện báo chí, tiểu phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p dainam 25/06/2024 10 0

 • Bài giảng Quan hệ công chúng: Phần 1 (năm 2017)

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Phần 1 (năm 2017)

  Bài giảng "Quan hệ công chúng" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như tổng quan về quan hệ công chúng; tổ chức hoạt động quan hệ công chúng; quy trình quản trị quan hệ công chúng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   160 p dainam 25/06/2024 14 1

 • Bài giảng Quan hệ công chúng: Phần 2 (năm 2017)

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Phần 2 (năm 2017)

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng "Quan hệ công chúng" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như hoạt động quan hệ công chúng đối với một số công chúng điển hình; quản trị khủng hoảng; tổ chức sự kiện; hoạt động tài trợ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   168 p dainam 25/06/2024 17 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dainam