• Giáo trình Quản trị nhân lực căn bản: Phần 1 - Trường ĐH Thương mại

  Giáo trình Quản trị nhân lực căn bản: Phần 1 - Trường ĐH Thương mại

  Giáo trình Quản trị nhân lực căn bản trang bị cho người học những kiến thức nền tảng và kỹ năng chuyên môn về quản trị nhân lực (kỹ năng phân tích môi trường quản trị nhân lực; kỹ năng xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch nhân lực; kỹ năng phân tích công việc; kỹ năng lựa chọn bộ máy quản trị nhân lực; kỹ năng tổ chức hoạt...

   181 p dainam 23/01/2022 4 0

 • Giáo trình Quản trị nhân lực căn bản: Phần 2 - Trường ĐH Thương mại

  Giáo trình Quản trị nhân lực căn bản: Phần 2 - Trường ĐH Thương mại

  Học phần Quản trị nhân lực căn bản xác định đối tượng nghiên cứu là các chức năng của quá trình quản trị đối với nguồn nhân lực bao gồm hoạch định nhân lực, tổ chức quản trị nhân lực, tạo động lực làm việc (lãnh đạo nhân lực), kiểm soát trong quản trị nhân lực trong các tổ chức/doanh nghiệp. Cách tiếp cận quá trình đó cho phép...

   122 p dainam 23/01/2022 3 0

 • Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1 - Trường ĐH Thủ Dầu Một

  Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1 - Trường ĐH Thủ Dầu Một

  Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng; quy trình chuỗi cung ứng: hoạch định và thu mua; quy trình chuỗi cung ứng: sản xuất và phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo!

   92 p dainam 23/01/2022 4 0

 • Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2 - Trường ĐH Thủ Dầu Một

  Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2 - Trường ĐH Thủ Dầu Một

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quản trị logistics trong chuỗi cung ứng; quản trị tồn kho trong chuỗi cung ứng; quản lý thông tin và hợp tác trong chuỗi cung ứng; đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   99 p dainam 23/01/2022 3 0

 • Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 2: Lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch định công suất

  Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 2: Lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch định công suất

  Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 2: Lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch định công suất, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lựa chọn quá trình sản xuất; Hoạch định công suất; Một số công cụ ra quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p dainam 23/01/2022 4 0

 • Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 1: Tổng quan về quản trị sản xuất

  Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 1: Tổng quan về quản trị sản xuất

  Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 1: Tổng quan về quản trị sản xuất, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm; Vai trò và mối quan hệ giữa quản trị sản xuất với lĩnh vực QT khác; Sơ lược lịch sử phát triển lý thuyết quản trị sản xuất; Nội dung của môn học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p dainam 23/01/2022 4 0

 • Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 4: Bố trí mặt bằng sản xuất dịch vụ

  Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 4: Bố trí mặt bằng sản xuất dịch vụ

  Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 4: Bố trí mặt bằng sản xuất dịch vụ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Các dạng bố trí mặt bằng cơ bản; Thiết kế mặt bằng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p dainam 23/01/2022 4 0

 • Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 5: Hoạch định tổng hợp

  Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 5: Hoạch định tổng hợp

  Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 5: Hoạch định tổng hợp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhiệm vụ và mục tiêu hoạch định tổng hợp; Các chiến lược trong hoạch định tổng hợp; Phương pháp hoạch định tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p dainam 23/01/2022 4 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực nâng cao - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực nâng cao - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực nâng cao cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống lại kiến thức quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; Thái độ, hành vi của nhân viên trong tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p dainam 23/01/2022 5 0

 • Bài giảng Nhập môn quản trị học: Chương 1 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

  Bài giảng Nhập môn quản trị học: Chương 1 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

  Bài giảng Nhập môn quản trị học: Chương 1 Tổng quan về Quản trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Hoạt động quản trị; Nhà quản trị; Khoa học và nghệ thuật quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p dainam 23/01/2022 4 0

 • Bài giảng Nhập môn quản trị học: Chương 3 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

  Bài giảng Nhập môn quản trị học: Chương 3 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

  Bài giảng Nhập môn quản trị học: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về hoạch định; Quản trị bằng mục tiêu (MBO); Quá trình hoạch định chiến lược; Làm quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p dainam 23/01/2022 3 0

 • Bài giảng Nhập môn quản trị học: Chương 4 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

  Bài giảng Nhập môn quản trị học: Chương 4 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

  Bài giảng Nhập môn quản trị học: Chương 4 Tổ chức cung cấp cho người học những kiến thức như: Bản chất của công tác tổ chức; Một số vấn đề khoa học của công tác tổ chức; Cơ cấu tổ chức; Bố trí và quản trị nguồn nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p dainam 23/01/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số