• Ebook Những điều cần biết về sở hữu trí tuệ - Tài liệu hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Phần 1

  Ebook Những điều cần biết về sở hữu trí tuệ - Tài liệu hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Phần 1

  Phần 1 của ebook với các nội dung: những vấn đề cơ bản về sáng chế; những vấn đề cơ bản về nhãn hiệu; vấn đề cơ bản về kiểu dáng công nghiệp; những vấn đề cơ bản về quyền tác giả; những vấn ₫ề cơ bản về bí mật thương mại; những vấn đề cơ bản về chỉ dẫn địa lý; những vấn đề cơ bản về thiết kế bố trí mạch tích...

   219 p dainam 28/01/2021 47 0

 • Ebook Những điều cần biết về sở hữu trí tuệ - Tài liệu hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Phần 2

  Ebook Những điều cần biết về sở hữu trí tuệ - Tài liệu hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook bao gồm các nội dung: xây dựng chiến lược kinh doanh; quyền sở hữu trí tuệ ở thị trường xuất khẩu; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài; thực thi quyền sở hữu trí tuệ; các quy định và tiêu chuẩn về chất lượng, kỹ thuật; định giá quyền sở hữu trí tuệ; huy động nguồn vốn; thương mại điện...

   92 p dainam 28/01/2021 48 0

 • Ebook Quản trị Marketing: Phần 2

  Ebook Quản trị Marketing: Phần 2

  "Ebook Quản trị Marketing: Phần 2" Nối tiếp phần 1, cung cấp các kiến thức về chiến lược phát triển sản phẩm mới và chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩm; chiến lược marketing theo vị thế của doanh nghiệp trên thị trường và theo chuỗi giá trị; quản trị giá; quản trị kênh phân phối; quản trị truyền thông marketing tích hợp; quản trị...

   152 p dainam 28/01/2021 42 0

 • Ebook Quản trị Marketing: Phần 1

  Ebook Quản trị Marketing: Phần 1

  "Ebook Quản trị Marketing: Phần 1" được biên soạn với các bạn với những nội dung bản chất của marketing và quản trị marketing; phát triển các kế hoạch và chiến lược marketing; quản trị hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing; phân tích môi trường marketing; các khách hàng của doanh nghiệp; phân tích đối thủ cạnh tranh và xác định lợi thế cạnh...

   150 p dainam 28/01/2021 41 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 6 - TS. Hà Sơn Tùng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 6 - TS. Hà Sơn Tùng

  "Bài giảng Quản trị chiến lược - Bài 6: Thực thi đánh giá, kiểm soát và điều chỉnh chiến lược" trình bày nội dung, yêu cầu của thực thi chiến lược; vận dụng được quy trình, công cụ kiểm soát và đánh giá chiến lược; bản chất và nội dung của điều chỉnh chiến lược.

   21 p dainam 26/12/2020 34 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 5 - TS. Hà Sơn Tùng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 5 - TS. Hà Sơn Tùng

  "Bài giảng Quản trị chiến lược - Bài 5: Phân tích và lựa chọn chiến lược" trình bày được các khái niệm, vai trò của phân tích chiến lược; phân tích và vận dụng được các công cụ phân tích và lựa chọn chiến lược.

   30 p dainam 26/12/2020 33 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 4 - ThS. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 4 - ThS. Lương Thu Hà

  Thông qua "Bài giảng Quản trị chiến lược - Bài 4: Các loại chiến lược của doanh nghiệp" giúp các bạn nắm được các kiến thức về 3 cấp chiến lược trong doanh nghiệp; nội dung của các cấp chiến lược và điều kiện vận dụng; sự thống nhất giữa các cấp và các loại chiến lược trong doanh nghiệp.

   46 p dainam 26/12/2020 31 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 3 - ThS. Đoàn Xuân Hậu

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 3 - ThS. Đoàn Xuân Hậu

  "Bài giảng Quản trị chiến lược - Bài 3: Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp" tìm hiểu bản chất và cách tiếp cận phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp; phân tích nguồn lực và năng lực của doanh nghiệp; phân tích chuỗi giá trị của doanh nghiệp; phân tích nội bộ doanh nghiệp theo chức năng quản trị; phân tích nội bộ doanh nghiệp theo lĩnh...

   27 p dainam 26/12/2020 32 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 2 - ThS. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 2 - ThS. Lương Thu Hà

  "Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 2: Phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về vai trò của phân tích môi trường kinh doanh; các yếu tố cấu thành của môi trường kinh doanh; nội dung phân tích môi trường kinh doanh.

   27 p dainam 26/12/2020 30 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 1 - TS. Hà Sơn Tùng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 1 - TS. Hà Sơn Tùng

  "Bài giảng Quản trị chiến lược - Bài 1: Đại cương về quản trị chiến lược" với mục tiêu giúp người học nắm được đặc điểm cơ bản của các quyết định chiến lược, phân định rõ nội dung của chiến lược và quản trị chiến lược; quy trình và các cách tiếp cận về quản trị chiến lược; các thuật ngữ cơ bản của quản trị chiến lược.

   30 p dainam 26/12/2020 39 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 7: Quản trị sự thay đổi

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 7: Quản trị sự thay đổi

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 7: Quản trị sự thay đổi" được biên soạn bởi ThS. Phan Thị Thanh Hoa với các kiến thức khái quát về quản trị sự thay đổi; nội dung của quản trị sự thay đổi; khái lược về thay đổi doanh nghiệp.

   18 p dainam 28/11/2020 38 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 6: Quản trị tài chính

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 6: Quản trị tài chính

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 6: Quản trị tài chính (ThS. Phan Thị Thanh Hoa)" để nắm chi tiết nội dung kiến thức khái lược về hoạt động tài chính; đa dạng hóa các nguồn cung ứng tài chính; hoạch định tài chính.

   26 p dainam 28/11/2020 51 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số