Bài giảng Xử lý ảnh số (Chương trình dành cho kỹ sư CNTT): Lọc ảnh - Nguyễn Linh Giang

Chương này trình bày kiến thức cơ bản về lọc ảnh như: Khái niệm nhiễu, các phép lọc trên miền không gian, các phép lọc trên miền tần số. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.