Bài giảng Xử lý ảnh số (Chương trình dành cho kỹ sư CNTT): Các phép biến đổi ảnh - Nguyễn Linh Giang

Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về các phép biến đổi ảnh như: Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về các phép biến đổi ảnh như: Biến đổi sin, cosin; biến đổi hadamar; biến đổi haar; biến đổi K-L. Mời các bạn cùng tham khảo.. Mời các bạn cùng tham khảo.