Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 5 - Hoàng Huy Cường (2016)

Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 5: Kế toán chi phí định mức" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung kế toán chi phí định mức; trình tự kế toán chi phí theo định mức và đánh giá chênh lệch, tính giá thành theo chi phí định mức,... Mời các bạn cùng tham khảo.