Ebook Hack não 1500 từ tiếng Anh: Phần 1

Ebook được cho là bí kíp giúp các bạn mất gốc tiếng Anh, học trước quên sau phần từ vựng thì ebook là phương pháp tuyệt vời giúp bạn hack não 1500 từ tiếng Anh với thời gian cực ngắn. Ebook không dành riêng cho lứa tuổi nào mà dù bạn là học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, nội trợ hay bất kỳ ngành nghề nào, bạn có nhu cầu tăng khả năng tiếng Anh thì đây quả là phương pháp học tuyệt vời. Phần 1 ebook với 25 unit đầu với chủ đề từ vựng khác nhau. Mời các bạn tham khảo.