Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Đạo đức và trách nhiệm xã hội

Nội dung bài giảng gồm: bạn là nhà quản trị dũng cảm, đạo đức quản trị là gì, quản trị có tính đạo đức ngày nay, vấn đề lưỡng nan đạo đức, các tiêu chuẩn ra quyết định đạo đức, nhà quản trị và các lựa chọn đạo đức, trách nhiệm xã hội của công ty là gì, đánh giá trách nhiệm xã hội của công ty, quản trị đạo đức và trách nhiệm xã hội của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung.