Bài giảng Kiểm soát huyết áp trong đột quỵ - PGS.TS. Phạm Đình Đài

Bài giảng Kiểm soát huyết áp trong đột quỵ do PGS.TS. Phạm Đình Đài biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Cơ chế tự điều hòa huyết áp, kiểm soát huyết áp trong nhồi máu não cấp, kiểm soát huyết áp sau giai đoạn cấp, kiểm soát tăng huyết áp trong đột quỵ chảy máu não cấp, kiểm soát tăng huyết áp trong xuất huyết dưới nhện. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.