Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 - TS. Trần Quang Trung

Với mục tiêu hiểu được tầm quan trọng của việc định giá sản phẩm, liệt kê và giải thích năm nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về giá, hiểu được mô hình định giá kinh tế nhằm tối đa hoá lợi nhuận,... Mời các bạn cùng tham khảo chương 6 "Định giá sản phẩm và dịch vụ" thuộc bài giảng Kế toán quản trị dưới đây. Hy vọng nội dung bài giảng phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.