• Bài giảng Tổ chức và thiết kế bảng hỏi

  Bài giảng Tổ chức và thiết kế bảng hỏi

  Bài giảng Tổ chức và thiết kế bảng hỏi được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về thiết kế một bảng hỏi hoàn chỉnh; các bước thiết kế bảng hỏi; điều tra thử. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   18 p dainam 31/10/2019 44 0

 • Bài giảng Tuân thủ chặt chẽ các bước thiết kế bảng hỏi

  Bài giảng Tuân thủ chặt chẽ các bước thiết kế bảng hỏi

  Xây dựng bảng hỏi là một trong những công đoạn quan trọng trong việc nghiên cứu. Thông qua bảng hỏi các bạn có thể thu thập được nhiều thông tin hữu ích. Vậy làm cách nào để thiết kế một bảng hỏi mời các bạn tham khảo bài giảng Tuân thủ chặt chẽ các bước thiết kế bảng hỏi sau đây.

   6 p dainam 31/10/2019 39 0

 • Bài giảng Hội nghị triển khai công tác điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo 2015: Quy trình xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo 2015

  Bài giảng Hội nghị triển khai công tác điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo 2015: Quy trình xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo 2015

  Hội nghị triển khai công tác điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo 2015 "Quy trình xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo 2015" trình bày về các bước, quy trình xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt thông tin chi tiết.

   18 p dainam 31/10/2019 35 0

 • Bài giảng Chương 6: Bảng hỏi ANKÉT

  Bài giảng Chương 6: Bảng hỏi ANKÉT

  Soạn bảng câu hỏi theo mục tiêu nghiên cứu, cách kiểm tra bảng câu hỏi có đáp ứng mục tiêu nghiên cứu không, chọn mẩu điều tra là những nội dung chính trong bài giảng chương 6 "Bảng hỏi ANKÉT". Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   16 p dainam 31/10/2019 28 0

 • Bài giảng Bài học kinh nghiệm từ quá trình biến động nhân khẩu học ở Hàn Quốc - TS. Youngtae Cho

  Bài giảng Bài học kinh nghiệm từ quá trình biến động nhân khẩu học ở Hàn Quốc - TS. Youngtae Cho

  Bài giảng "Bài học kinh nghiệm từ quá trình biến động nhân khẩu học ở Hàn Quốc" trình bày các nội dung: Xu hướng biến động mức sinh, tóm tắt xu hướng biến động mức sinh, hậu quả của việc ứng phó chậm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p dainam 31/10/2019 43 0

 • Bài giảng Kiểm định thống kê phân tích dữ liệu với SPSS - Hồ Thanh Trí

  Bài giảng Kiểm định thống kê phân tích dữ liệu với SPSS - Hồ Thanh Trí

  Bài giảng "Kiểm định thống kê phân tích dữ liệu với SPSS" cung cấp cho người học các kiến thức: Thống kê suy diễn, giải thiết nghiên cứu, các bước kiểm định giả thiết thống kê nghiên cứu, kiểm định mối quan hệ giữa hai biến định tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p dainam 31/10/2019 48 0

 • Dấu tích địa điểm vua Duy Tân bị Pháp bắt từ góc nhìn của người nghiên cứu điền dã

  Dấu tích địa điểm vua Duy Tân bị Pháp bắt từ góc nhìn của người nghiên cứu điền dã

  Bằng việc đi tìm những dấu tích địa điểm vua Duy Tân và các lãnh tụ cuộc khởi nghĩa chọn làm nơi trú ẩn trước khi bị Pháp bắt qua tài liệu nghiên cứu điền dã, tác giả bài viết mong muốn góp thêm những cứ liệu cụ thể nhằm xác định vị trí một cách chính xác để tránh sự nhầm lẫn về một sự kiện lịch sử quan trọng này.

   9 p dainam 31/10/2019 35 0

 • Ba kiểu chương trình học và sự lựa chọn cho giáo dục nước ta

  Ba kiểu chương trình học và sự lựa chọn cho giáo dục nước ta

  Tác giả bài viết này tán thành với ý kiến trên và cho rằng cần nghiên cứu ứng dụng Chương trình Tú tài phân ban của Pháp kết hợp với Chương trình Trung học Tổng hợp Đệ nhị cấp ở miền Nam trước năm 1975 để xây dựng một chương trình Giáo dục phổ thông phù hợp với hiện trạng đất nước.

   5 p dainam 31/10/2019 9 0

 • Quan điểm của Nhật Bản tại biển Đông và hàm ý đối với chiến lược của Trung Quốc

  Quan điểm của Nhật Bản tại biển Đông và hàm ý đối với chiến lược của Trung Quốc

  Bài viết nhằm góp phần làm rõ hơn sự can dự của Nhật Bản vào vấn đề Biển Đông và tác động của việc can dự đối với Trung Quốc trong quá trình triển khai thực hiện chiến lược cường quốc biển.

   11 p dainam 31/10/2019 40 0

 • Tiếp biến văn hóa Việt - Hoa qua tín ngưỡng Ngũ Hành nương nương ở Nam Bộ

  Tiếp biến văn hóa Việt - Hoa qua tín ngưỡng Ngũ Hành nương nương ở Nam Bộ

  Thờ Ngũ Hành nương nương là dạng tín ngưỡng nữ thần đặc trưng của người Việt ở Nam Bộ. Tín ngưỡng này phổ biến ở Nam Bộ với mật độ rất khác nhau: Cao nhất ở Sài Gòn – TP HCM và thấp dần ở các tỉnh xung quanh. Điều đó đã chỉ ra rằng, dạng tín ngưỡng này là sản phẩm của giao lưu văn hóa giữa lưu dân Việt, Hoa ở giai đoạn đầu.

   13 p dainam 31/10/2019 30 0

 • Đổi mới hệ thống tổ chức, chương trình và quy trình đào tạo giáo viên

  Đổi mới hệ thống tổ chức, chương trình và quy trình đào tạo giáo viên

  Từ thực trạng của hệ thống tổ chức đào tạo giáo viên trong các trường Đại học Sư phạm hiện hành, tác giả phân tích những nhược điểm của quy trình và chương trình đào tạo này. Từ đó, tác giả đề xuất việc đổi mới hệ thống tổ chức và quy trình đào tạo giáo viên theo mô thức quốc tế, đồng thời bổ sung các môn học mới theo khoa học...

   11 p dainam 31/10/2019 49 0

 • Luật tục và tri thức bản địa của người Tà Ôi đối với tài nguyên rừng

  Luật tục và tri thức bản địa của người Tà Ôi đối với tài nguyên rừng

  Bài viết tìm hiểu về luật tục và tri thức bản địa của người Tà Ôi đối với tài nguyên rừng trên các khía cạnh: Quan niệm của người Tà Ôi về các loại rừng (rừng đầu nguồn, rừng thiêng, rừng ma, rừng khai thác sản xuất). Luật tục và tri thức bản địa của người Tà Ôi trong việc sở hữu, khai thác và bảo vệ tài nguyên rừng.

   14 p dainam 31/10/2019 41 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số