• Dấu tích địa điểm vua Duy Tân bị Pháp bắt từ góc nhìn của người nghiên cứu điền dã

  Dấu tích địa điểm vua Duy Tân bị Pháp bắt từ góc nhìn của người nghiên cứu điền dã

  Bằng việc đi tìm những dấu tích địa điểm vua Duy Tân và các lãnh tụ cuộc khởi nghĩa chọn làm nơi trú ẩn trước khi bị Pháp bắt qua tài liệu nghiên cứu điền dã, tác giả bài viết mong muốn góp thêm những cứ liệu cụ thể nhằm xác định vị trí một cách chính xác để tránh sự nhầm lẫn về một sự kiện lịch sử quan trọng này.

   9 p dainam 31/10/2019 35 0

 • Ba kiểu chương trình học và sự lựa chọn cho giáo dục nước ta

  Ba kiểu chương trình học và sự lựa chọn cho giáo dục nước ta

  Tác giả bài viết này tán thành với ý kiến trên và cho rằng cần nghiên cứu ứng dụng Chương trình Tú tài phân ban của Pháp kết hợp với Chương trình Trung học Tổng hợp Đệ nhị cấp ở miền Nam trước năm 1975 để xây dựng một chương trình Giáo dục phổ thông phù hợp với hiện trạng đất nước.

   5 p dainam 31/10/2019 9 0

 • Quan điểm của Nhật Bản tại biển Đông và hàm ý đối với chiến lược của Trung Quốc

  Quan điểm của Nhật Bản tại biển Đông và hàm ý đối với chiến lược của Trung Quốc

  Bài viết nhằm góp phần làm rõ hơn sự can dự của Nhật Bản vào vấn đề Biển Đông và tác động của việc can dự đối với Trung Quốc trong quá trình triển khai thực hiện chiến lược cường quốc biển.

   11 p dainam 31/10/2019 40 0

 • Tiếp biến văn hóa Việt - Hoa qua tín ngưỡng Ngũ Hành nương nương ở Nam Bộ

  Tiếp biến văn hóa Việt - Hoa qua tín ngưỡng Ngũ Hành nương nương ở Nam Bộ

  Thờ Ngũ Hành nương nương là dạng tín ngưỡng nữ thần đặc trưng của người Việt ở Nam Bộ. Tín ngưỡng này phổ biến ở Nam Bộ với mật độ rất khác nhau: Cao nhất ở Sài Gòn – TP HCM và thấp dần ở các tỉnh xung quanh. Điều đó đã chỉ ra rằng, dạng tín ngưỡng này là sản phẩm của giao lưu văn hóa giữa lưu dân Việt, Hoa ở giai đoạn đầu.

   13 p dainam 31/10/2019 30 0

 • Đổi mới hệ thống tổ chức, chương trình và quy trình đào tạo giáo viên

  Đổi mới hệ thống tổ chức, chương trình và quy trình đào tạo giáo viên

  Từ thực trạng của hệ thống tổ chức đào tạo giáo viên trong các trường Đại học Sư phạm hiện hành, tác giả phân tích những nhược điểm của quy trình và chương trình đào tạo này. Từ đó, tác giả đề xuất việc đổi mới hệ thống tổ chức và quy trình đào tạo giáo viên theo mô thức quốc tế, đồng thời bổ sung các môn học mới theo khoa học...

   11 p dainam 31/10/2019 49 0

 • Luật tục và tri thức bản địa của người Tà Ôi đối với tài nguyên rừng

  Luật tục và tri thức bản địa của người Tà Ôi đối với tài nguyên rừng

  Bài viết tìm hiểu về luật tục và tri thức bản địa của người Tà Ôi đối với tài nguyên rừng trên các khía cạnh: Quan niệm của người Tà Ôi về các loại rừng (rừng đầu nguồn, rừng thiêng, rừng ma, rừng khai thác sản xuất). Luật tục và tri thức bản địa của người Tà Ôi trong việc sở hữu, khai thác và bảo vệ tài nguyên rừng.

   14 p dainam 31/10/2019 40 0

 • Chạc gốm ở di tích Gò Ô Chùa (Long An) và sự bí ẩn về chức năng

  Chạc gốm ở di tích Gò Ô Chùa (Long An) và sự bí ẩn về chức năng

  Tác giả bài viết này cho rằng, các loại chạc gốm ở Gò Ô Chùa có sự tương đồng về chức năng với các loại gốm “chân giò” (cũng được gọi là “chạc gốm”) phát hiện được tại các di tích thuộc thời đại sơ kỳ kim khí ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Rất có thể đó là các loại vật dụng để kê bếp lò. Tuy nhiên, dạng bếp lò ra sao và để...

   7 p dainam 31/10/2019 26 0

 • Chính sách mới của Tập Cận Bình và “Một vành đai - Một con đường”

  Chính sách mới của Tập Cận Bình và “Một vành đai - Một con đường”

  Bài viết trình bày tổng quan về Chính sách mới (Tân chính) đầy tham vọng của Trung Quốc, đồng thời cũng giới thiệu một số ý kiến phân tích, nhận định của các học giả quốc tế đối với các chính sách ấy.

   14 p dainam 31/10/2019 41 0

 • Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý trường Cao đẳng (Trường hợp Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Thương mại)

  Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý trường Cao đẳng (Trường hợp Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Thương mại)

  Bài viết trình bày vấn đề xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý trường Cao đẳng; thực trạng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý; đề xuất một số giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên cho trường Cao đẳng nhằm nâng cao chất lượng quản lý của hệ thống giáo dục Cao đẳng và Đại học ở Việt Nam.

   16 p dainam 31/10/2019 44 0

 • Yêu cầu của hệ thống đào tạo kỹ thuật thực hành theo mô hình người giáo viên dạy nghề

  Yêu cầu của hệ thống đào tạo kỹ thuật thực hành theo mô hình người giáo viên dạy nghề

  Bài viết trình bày về sự đổi mới cơ bản về chất các thành tố có ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo, đặc biệt chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên kỹ thuật dạy nghề, nhân tố quyết định chất lượng đào tạo. Xác định những vấn đề cơ bản để xây dựng và phát triển quy mô đào tạo đội ngũ giáo viên kỹ thuật dạy...

   10 p dainam 31/10/2019 39 0

 • Đề xuất một số giải pháp thực hiện tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2016-2020

  Đề xuất một số giải pháp thực hiện tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2016-2020

  Nội dung bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường và các mô hình mẫu về xử lý tổng hợp CTR trong xây dựng nông thôn mới” do Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường thực hiện.

   10 p dainam 31/10/2019 42 0

 • Thực tiễn xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

  Thực tiễn xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết này trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về NNC, đánh giá thực trạng các NNC trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay, những kết quả đạt được, thuận lợi, cũng như các khó khăn, hạn chế, bước đầu đề xuất việc xây dựng và ban hành chính sách nhằm thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển NNC.

   7 p dainam 31/10/2019 33 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số