Giáo trình Giáo dục quốc phòng: Tập 2 (Phần 2) - NXB Giáo dục

Tiếp nối phần 1, phần 2 Giáo trình Giáo dục quốc phòng: Tập 2 gồm nội dung bài học 4 đến bài học 9. Nội dung phần này bao gồm các bài học: Sử dụng bản đồ địa hình quân sự; băng bó, chuyển thương, cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh; phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng ngự, ba môn quân sự phối hợp. Mời bạn đón đọc nội dung 2 phần tài liệu.