Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 2

Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 2 cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về các phương tiện và điều kiện thanh toán quốc tế, tín dụng quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.