• Kinh nghiệm của Hàn Quốc về chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia

  Kinh nghiệm của Hàn Quốc về chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia

  Bài viết Kinh nghiệm của Hàn Quốc về chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia phân tích, làm rõ những kinh nghiệm của Hàn Quốc về chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia đó là: Xác định rõ mục tiêu tổng thể của chiến lược; Đề ra các mục tiêu cụ thể thông qua lựa chọn lĩnh vực nổi trội của quốc gia; Khẳng định vai trò tiên quyết...

   8 p dainam 21/05/2023 13 0

 • Bàn luận về phương pháp đo lường vốn trí tuệ và hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ

  Bàn luận về phương pháp đo lường vốn trí tuệ và hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ

  Bài viết Bàn luận về phương pháp đo lường vốn trí tuệ và hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ nghiên cứu và trình bày khái niệm, phương pháp đo lường vốn trí tuệ và hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ trong các doanh nghiệp nói chung dựa theo phương pháp đo lường đơn giản là Hệ số giá trị tăng thêm của vốn trí tuệ “The value added of intellectual capital...

   5 p dainam 21/05/2023 10 0

 • Đình công lao động trong các doanh nghiệp ở Việt Nam: Nguyên nhân và giải pháp

  Đình công lao động trong các doanh nghiệp ở Việt Nam: Nguyên nhân và giải pháp

  Bài viết Đình công lao động trong các doanh nghiệp ở Việt Nam: Nguyên nhân và giải pháp nghiên cứu vấn đề đình công của lao động trong các doanh nghiệp để tìm hiểu nguyên nhân, đánh giá hậu quả và đề xuất giải pháp nhằm hạn chế đình công lao động, giữ vững ổn định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

   10 p dainam 21/05/2023 8 0

 • Vai trò của quá trình chính thức hóa đối với kết quả đổi mới sáng tạo sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ tại Việt Nam

  Vai trò của quá trình chính thức hóa đối với kết quả đổi mới sáng tạo sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ tại Việt Nam

  Bài viết Vai trò của quá trình chính thức hóa đối với kết quả đổi mới sáng tạo sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ tại Việt Nam trình bày dữ liệu và phương pháp nghiên cứu; đưa ra những phát hiện chính về các tác động khác nhau của việc chính thức hóa ảnh hưởng đến kết quả đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp; cuối cùng, tác...

   12 p dainam 21/05/2023 6 0

 • Đánh giá chất lượng dịch vụ - nền tảng lý thuyết

  Đánh giá chất lượng dịch vụ - nền tảng lý thuyết

  Bài viết Đánh giá chất lượng dịch vụ - nền tảng lý thuyết trình bày khái quát về các mô hình nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ; Phân tích đánh giá các mô hình chất lượng dịch vụ. Từ những kết quả phân tích và đánh giá xuyên suốt quá trình nghiên cứu, nghiên cứu này đã chỉ ra những định hướng nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch...

   8 p dainam 21/05/2023 12 0

 • Mô hình kinh doanh nhà hàng theo hướng bền vững

  Mô hình kinh doanh nhà hàng theo hướng bền vững

  Bài viết Mô hình kinh doanh nhà hàng theo hướng bền vững tiến hành khảo sát thực trạng của vấn đề, nhu cầu giải quyết vấn đề của các bên liên quan, tổng hợp nguyên nhân cụ thể của vấn đề và đề xuất giải pháp cuối cùng.

   6 p dainam 21/05/2023 7 0

 • Quy tắc ứng xử trong văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản

  Quy tắc ứng xử trong văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản

  Bài viết Quy tắc ứng xử trong văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản trình bày khái niệm về doanh nghiệp và văn hóa doanh nghiệp; Các yếu tố cấu thành nên văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản; Vai trò văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản; Mối quan hệ bên trong của văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản.

   7 p dainam 21/05/2023 9 0

 • Phát hiện mẫu bất thường cho trong doanh nghiệp bán lẻ bằng phân tích motif

  Phát hiện mẫu bất thường cho trong doanh nghiệp bán lẻ bằng phân tích motif

  Bài viết Phát hiện mẫu bất thường cho trong doanh nghiệp bán lẻ bằng phân tích motif khai phá motif cho chuỗi thời gian và phát hiện bất thường bằng thuật toán học máy rừng ngẫu nhiên được đề xuất. Một mô hình xác định các mẫu hành vi gian lận và phân loại các đối tượng trong bài toán phát hiện bất thường ở cấp độ tài khoản được mô hình...

   12 p dainam 21/05/2023 13 0

 • Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, giá trị dịch vụ và lòng trung thành của khách hàng - dịch vụ hàng không nội địa

  Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, giá trị dịch vụ và lòng trung thành của khách hàng - dịch vụ hàng không nội địa

  Trong nhiều thập kỷ qua, chất lượng dịch vụ được xem là cách thức tốt nhất để gia tăng lòng trung thành khách hàng thông qua việc làm cho họ cảm thấy hài lòng. Mặc dù, sự hài lòng của khách hàng được xem là yếu tố quan trọng nhất dẫn đến lòng trung thành của họ, tuy nhiên khi khách hàng hài lòng với dịch vụ không phải lúc nào họ cũng trung...

   9 p dainam 30/03/2020 221 3

 • Tiện lợi dịch vụ và sự hài lòng khách hàng: một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ hàng không nội địa

  Tiện lợi dịch vụ và sự hài lòng khách hàng: một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ hàng không nội địa

  Bài báo nhằm xem xét ảnh hưởng của tiện lợi dịch vụ (service convenience) đối với sự hài lòng của khách hàng. Nghiên cứu được thực hiện trên mẫu 265 khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ hàng không nội địa. Kết quả cho thấy năm thành phần của tiện lợi dịch vụ đều có ảnh hưởng tích cực lên sự hài lòng của khách hàng. Do vậy, đây cũng là...

   10 p dainam 30/03/2020 285 11

 • Giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

  Giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

  Bài viết Giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trình bày những nội dung: Khó khăn về vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, quy mô vốn chủ sở hữu thấp, khó tiếp cận nguồn vốn vay từ các NHTM, vốn vay từ cho thuê tài chính thấp, tín dụng thương mại chưa phát triển, hạn chế trong việc có được tài...

   6 p dainam 30/03/2020 90 2

 • Ảnh hưởng của tỷ lệ sở hữu quản trị đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn HOSE

  Ảnh hưởng của tỷ lệ sở hữu quản trị đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn HOSE

  Dựa vào dữ liệu thu thập từ 126 công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM trong giai đoạn 2006 – 2009, bài báo này nhằm nghiên cứu mối quan hệ giữa tỷ lệ sở hữu quản trị (SHQT) và hiệu quả hoạt động của công ty (HQHĐ). Nghiên cứu đã tìm thấy mối quan hệ phi tuyến tính giữa hai yếu tố trên. HQHĐ của công ty thay đổi theo tỷ lệ...

   9 p dainam 30/03/2020 325 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dainam