• Bài giảng Dự án phòng, chống HIV/AIDS - BS. Trần Nguyễn Du

  Bài giảng Dự án phòng, chống HIV/AIDS - BS. Trần Nguyễn Du

  Bài giảng Dự án phòng, chống HIV/AIDS do BS. Trần Nguyễn Du trình bày các nội dung chính sau: Sơ lược đặc điểm tình hình HIV/AIDS tại Việt Nam; Lĩnh vực thuộc dự án phòng chống HIV/AIDS; Các hoạt động thuộc dự án phòng chống HIV/AIDS. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   38 p dainam 24/05/2022 14 0

 • Bài giảng Dịch tễ học HIV/AIDS - ThS. BS. Trần Nguyễn Du

  Bài giảng Dịch tễ học HIV/AIDS - ThS. BS. Trần Nguyễn Du

  Bài giảng Dịch tễ học HIV/AIDS do ThS. BS. Trần Nguyễn Du biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Lịch sử phát triển dịch HIV/AIDS, đặc điểm tình hình và phân bố nhiễm HIV/AIDS hiện nay trên thế giới; Đặc điểm các hình thái lây nhiễm HIV/AIDS trên thế giới và xu hướng phát triển dịch HIV/AIDS trong thời gian tới; Đặc điểm...

   40 p dainam 24/05/2022 13 0

 • Bài giảng Dịch tễ học bệnh lao phổi - ThS. BS. Trần Nguyễn Du

  Bài giảng Dịch tễ học bệnh lao phổi - ThS. BS. Trần Nguyễn Du

  Bài giảng Dịch tễ học bệnh lao phổi do ThS. BS. Trần Nguyễn Du biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Đôi nét lịch sử bệnh lao; Đặc điểm dịch tễ học bệnh lao trên thế giới và tại Việt Nam; Các biện pháp phòng chống bệnh lao. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   28 p dainam 24/05/2022 13 0

 • Bài giảng Dịch tễ học chấn thương - BS. Trần Nguyễn Du

  Bài giảng Dịch tễ học chấn thương - BS. Trần Nguyễn Du

  Bài giảng Dịch tễ học chấn thương do BS. Trần Nguyễn Du biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Tình hình chấn thương trên thế giới và tại Việt Nam; Định nghĩa chấn thương, cách phân loại chấn thương; Các chỉ số đo lường chấn thương; Mô hình dịch tễ của chấn thương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   45 p dainam 24/05/2022 14 0

 • Bài giảng Dịch tễ học bệnh viêm gan B - ThS. BS. Trần Nguyễn Du

  Bài giảng Dịch tễ học bệnh viêm gan B - ThS. BS. Trần Nguyễn Du

  Bài giảng Dịch tễ học bệnh viêm gan B do ThS. BS. Trần Nguyễn Du biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm dịch tễ học bệnh viêm gan B trên thế giới; Đặc điểm dịch tễ học bệnh viêm gan B tại Việt Nam; Cơ chế và đường truyền nhiễm của bệnh viêm gan B; Các biện pháp phòng chống bệnh viêm gan B. Mời các bạn cùng tham...

   35 p dainam 24/05/2022 12 0

 • Bài giảng Dịch tễ học bệnh dại - BS. Trần Nguyễn Du

  Bài giảng Dịch tễ học bệnh dại - BS. Trần Nguyễn Du

  Bài giảng Dịch tễ học bệnh dại do BS. Trần Nguyễn Du biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm dịch tễ học bệnh dại; Các biện pháp phòng chống bệnh dại. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   28 p dainam 24/05/2022 12 0

 • Bài giảng Các thông số đo dịch tễ học - BS. Trần Nguyễn Du

  Bài giảng Các thông số đo dịch tễ học - BS. Trần Nguyễn Du

  Bài giảng Các thông số đo dịch tễ học do BS. Trần Nguyễn Du biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về: Tỷ số, tỷ lệ, tỷ suất; Các chỉ số đo lường mắc bệnh và tử vong, các chỉ số đo lường kết hợp nhân quả; Tính toán và phiên giải được các chỉ số trên. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   34 p dainam 24/05/2022 9 0

 • Bài giảng Tin học y học (Medical Informatics) - Bài 5: Hệ thống lưu trữ ảnh chẩn đoán – PACS

  Bài giảng Tin học y học (Medical Informatics) - Bài 5: Hệ thống lưu trữ ảnh chẩn đoán – PACS

  Bài giảng Tin học y học (Medical Informatics) - Bài 5: Hệ thống lưu trữ ảnh chẩn đoán – PACS cung cấp cho học viên những kiến thức về vai trò của PACS, các thành phần của PACS, chuẩn kết nối và lưu trữ ảnh chẩn đoán,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   28 p dainam 24/05/2022 16 0

 • Bài giảng Tin học y học (Medical Informatics) - Bài 4: Quản trị Hệ thống thông tin bệnh viện

  Bài giảng Tin học y học (Medical Informatics) - Bài 4: Quản trị Hệ thống thông tin bệnh viện

  Bài giảng Tin học y học (Medical Informatics) - Bài 4: Quản trị Hệ thống thông tin bệnh viện cung cấp cho học viên những kiến thức về vai trò của quản trị HIS, tổ chức quản trị HIS, trách nhiệm của CIO trong bệnh viện, các tác vụ quản trị HIS cấp bệnh viện,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   22 p dainam 24/05/2022 13 0

 • Bài giảng Tin học y học (Medical Informatics) - Bài 3: Mô hình Hệ thống thông tin bệnh viện

  Bài giảng Tin học y học (Medical Informatics) - Bài 3: Mô hình Hệ thống thông tin bệnh viện

  Bài giảng Tin học y học (Medical Informatics) - Bài 3: Mô hình Hệ thống thông tin bệnh viện cung cấp cho học viên những kiến thức về vai trò của mô hình HIS, các loại mô hình của HIS, nô hình tham chiếu và đánh giá HIS,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   26 p dainam 24/05/2022 8 0

 • Bài giảng Tin học y học (Medical Informatics) - Bài 2: Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS)

  Bài giảng Tin học y học (Medical Informatics) - Bài 2: Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS)

  Bài giảng Tin học y học (Medical Informatics) - Bài 2: Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm HIS, các thành phần của HIS, một số phần mềm HIS trong và ngoài nước, các hệ thống thông tin bệnh viện;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   26 p dainam 24/05/2022 10 0

 • Bài giảng Tin học y học (Medical Informatics) - Bài 1: Tổng quan về tin y học và các khái niệm

  Bài giảng Tin học y học (Medical Informatics) - Bài 1: Tổng quan về tin y học và các khái niệm

  Bài giảng Tin học y học (Medical Informatics) - Bài 1: Tổng quan về tin y học và các khái niệm cung cấp cho học viên những kiến thức về tổng quan tin y học, nhu cầu thông tin y học, vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông trong y học, quản trị hệ thống thông tin y học,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   27 p dainam 24/05/2022 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số