• Bài giảng Hóa sinh - Chương 14: Vitamin

  Bài giảng Hóa sinh - Chương 14: Vitamin

  "Bài giảng Hóa sinh - Chương 14: Vitamin" cung cấp đến các bạn những kiến thức về đại cương vitamin, Vit tan trong nước, Vit tan trong lipid.

   31 p dainam 28/06/2021 17 0

 • Bài giảng Hóa sinh - Chương 13: Hormon

  Bài giảng Hóa sinh - Chương 13: Hormon

  "Bài giảng Hóa sinh - Chương 13: Hormon" với các nội dung đại cương hormon, phân loại hormon, hormone là dẫn xuất acid amine, hormone steroid, hormone eicosanoid, cơ chế điều hòa hormone.

   22 p dainam 28/06/2021 31 0

 • Bài giảng Hóa sinh - Chương 12: Chuyển hóa Hemoglobin

  Bài giảng Hóa sinh - Chương 12: Chuyển hóa Hemoglobin

  "Bài giảng Hóa sinh - Chương 12: Chuyển hóa Hemoglobin" gồm các nội dung sinh tổng hợp Hemoglobin, thoái hóa Hemoglobin, rối loạn chuyển hóa Hemoglobin.

   35 p dainam 28/06/2021 35 0

 • Bài giảng Hóa sinh - Chương 11: Hóa học hemoglobin

  Bài giảng Hóa sinh - Chương 11: Hóa học hemoglobin

  "Bài giảng Hóa sinh - Chương 11: Hóa học hemoglobin" biên soạn với các mội dung đại cương cromoprotein, porphyrin, hemoglobin (HB), Hb - protein vận chuyển O2, cấu tạo hóa học Hb, cấu trúc của Hemoglobin, các loại Hemoglobin, tính chất của hemoglobin, tính chất enzyme của hemoglobin...

   39 p dainam 28/06/2021 26 0

 • Bài giảng Hóa sinh - Chương 10: Chuyển hóa nucleic acid

  Bài giảng Hóa sinh - Chương 10: Chuyển hóa nucleic acid

  "Bài giảng Hóa sinh - Chương 10: Chuyển hóa nucleic acid" giúp các bạn nắm được kiến thức về thoái hóa; tổng hợp nucleotide; tổng hợp mới purine; tổng hợp mới pyrimidin; một số bệnh liên quan như gout.

   32 p dainam 28/06/2021 42 0

 • Bài giảng Hóa sinh - Chương 9: Hóa học acid nucleic

  Bài giảng Hóa sinh - Chương 9: Hóa học acid nucleic

  "Bài giảng Hóa sinh - Chương 9: Hóa học acid nucleic" được biến soạn nhằm cung cấp đến người học về đại cương; acid nucleic, thành phần cấu tạo của acid nucleic, chức năng sinh học của nucleotide, chất tổng hợp dùng trong trị liệu, cấu trúc acid nucleic...

   27 p dainam 28/06/2021 23 0

 • Bài giảng Hóa sinh – Chương 8: Chuyển hóa protein và acid amin

  Bài giảng Hóa sinh – Chương 8: Chuyển hóa protein và acid amin

  "Bài giảng Hóa sinh – Chương 8: Chuyển hóa protein và acid amin" trình bày biến hóa protein; thoái hóa acid amin; tổng hợp AA. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn kiến thức để phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

   60 p dainam 28/06/2021 23 0

 • Bài giảng Hóa sinh – Chương 7: Cấu trúc acid amin và protein

  Bài giảng Hóa sinh – Chương 7: Cấu trúc acid amin và protein

  "Bài giảng Hóa sinh – Chương 7: Cấu trúc acid amin và protein" với các kiến thức về đại cương, phân loại, hóa học lập thể, tính chất vật lý, cấu tạo hóa học của cai am in, peptide, protein.

   63 p dainam 28/06/2021 24 0

 • Bài giảng Hóa sinh – Chương 6: Chuyển hóa lipid

  Bài giảng Hóa sinh – Chương 6: Chuyển hóa lipid

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Hóa sinh – Chương 6: Chuyển hóa lipid" để nắm chi tiết các nội dung về tiêu hóa và hấp thu lipid trong thức ăn; thoái hóa lipid; sinh tổng hợp lipid; chuyển hóa cholesterol; chuyển hóa lipoprotein.

   134 p dainam 28/06/2021 23 0

 • Bài giảng Hóa sinh – Chương 5: Cấu trúc lipid

  Bài giảng Hóa sinh – Chương 5: Cấu trúc lipid

  "Bài giảng Hóa sinh – Chương 5: Cấu trúc lipid" trang bị cho người học kiến thức về đại cương; acid béo; alcol của lipid; lipid đơn giản; lipid phức tạp; lipoprotein.

   79 p dainam 28/06/2021 23 0

 • Bài giảng Hóa sinh – Chương 4: Chuyển hóa glucid

  Bài giảng Hóa sinh – Chương 4: Chuyển hóa glucid

  "Bài giảng Hóa sinh – Chương 4: Chuyển hóa glucid" giúp các bạn nắm được các kiến thức về đại cương; thoái hóa glucose; chuyển hóa các monosaccarid khác; sự chuyển hóa glucose ở một số trạng thái; liên quan chuyển hóa của glucose; vận chuyển glucose qua màng tế bào; điều hòa chuyển hóa glucose và glycogen; rối loạn chuyển hóa glucid.

   115 p dainam 28/06/2021 21 0

 • Bài giảng Hóa sinh – Chương 3: Cấu trúc glucid

  Bài giảng Hóa sinh – Chương 3: Cấu trúc glucid

  "Bài giảng Hóa sinh – Chương 3: Cấu trúc glucid" với các nội dung đại cương glucid; monosaccarid; disaccarid; polysaccarid; polysaccarid phức tạp. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung.

   85 p dainam 28/06/2021 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số