• Bài giảng môn Dược lý - Bài: Thuốc chống nhiễm khuẩn Cephalosporin

  Bài giảng môn Dược lý - Bài: Thuốc chống nhiễm khuẩn Cephalosporin

  Bài giảng môn Dược lý - Bài: Thuốc chống nhiễm khuẩn Cephalosporin gồm có những nội dung chính sau: Kháng sinh Cephalosporin, phân loại kháng sinh Cephalosporin, sản phẩm DOMESCO, sử dụng kháng sinh trong điều trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p dainam 23/09/2022 9 0

 • Bài giảng môn Dược lý - Bài: Insulin và đường huyết

  Bài giảng môn Dược lý - Bài: Insulin và đường huyết

  Bài giảng môn Dược lý - Bài: Insulin và đường huyết gồm có những nội dung chính sau: Đái tháo đường, điều trị bệnh đái tháo đường, thuốc hạ đường huyết trong danh mục thuốc DOMESCO, phân nhóm, tác dụng điều trị cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p dainam 23/09/2022 9 0

 • Bài giảng môn Dược lý - Bài: Tăng huyết áp

  Bài giảng môn Dược lý - Bài: Tăng huyết áp

  Bài giảng môn Dược lý - Bài: Tăng huyết áp gồm có những nội dung chính sau: Thế nào là tăng huyết áp? Phân loại tăng huyết áp, điều trị tăng huyết áp như thế nào? Các nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp trong danh mục của DOMESCO, tác dụng điều trị cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p dainam 23/09/2022 10 0

 • Bài giảng môn Dược lý - Bài: Thuốc chống nhiễm khuẩn Penicillin

  Bài giảng môn Dược lý - Bài: Thuốc chống nhiễm khuẩn Penicillin

  Bài giảng môn Dược lý - Bài: Thuốc chống nhiễm khuẩn Penicillin gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan, vi khuẩn và bệnh thường gặp, kháng sinh Penicillin, nguyên tắc sử dụng, sản phẩm DOMESCO, tóm tắt trong điều trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p dainam 23/09/2022 10 0

 • Bài giảng môn Dược lý - Bài: Ho và thuốc chữa ho

  Bài giảng môn Dược lý - Bài: Ho và thuốc chữa ho

  Bài giảng môn Dược lý - Bài: Ho và thuốc chữa ho. Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm có: Tổng quan về ho, phân nhóm thuốc chữa ho, thuốc có tác dụng chữa ho trong danh mục thuốc DOMESCO, tác dụng điều trị cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p dainam 23/09/2022 8 0

 • Bài giảng môn Dược lý - Bài: Rối loạn lipid máu

  Bài giảng môn Dược lý - Bài: Rối loạn lipid máu

  Bài giảng môn Dược lý - Bài: Rối loạn lipid máu. Những nội dung chính trong bài giảng gồm có: Rối loạn lipid máu, điều trị rối loạn lipid máu, thuốc điều trị rối loạn lipid máu trong danh mục thuốc DOMESCO, phân nhóm, tác dụng điều trị cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p dainam 23/09/2022 7 0

 • Bài giảng môn Dược lý - Bài: Thuốc chống nhiễm khuẩn Macrolid

  Bài giảng môn Dược lý - Bài: Thuốc chống nhiễm khuẩn Macrolid

  Bài giảng môn Dược lý - Bài: Thuốc chống nhiễm khuẩn Macrolid gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về nhiễm khuẩn Macrolid, Kháng sinh Macrolid, Sản phẩm DOMESCO, sử dụng kháng sinh trong điều trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p dainam 23/09/2022 8 0

 • Bài giảng môn Dược lý - Bài: Kháng acid & chống loét tiêu hóa

  Bài giảng môn Dược lý - Bài: Kháng acid & chống loét tiêu hóa

  Bài giảng môn Dược lý - Bài: Kháng acid & chống loét tiêu hóa gồm có những nội dung chính sau: Bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, điều trị viêm loét dạ dày tá tràng, thuốc kháng acid và chống loét đường tiêu hóa trong danh mục thuốc DOMESCO, phân nhóm, tác dụng điều trị cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p dainam 23/09/2022 7 0

 • Bài giảng môn Dược lý - Bài: Thuốc chống nhiễm khuẩn Quinolon

  Bài giảng môn Dược lý - Bài: Thuốc chống nhiễm khuẩn Quinolon

  Bài giảng môn Dược lý - Bài: Thuốc chống nhiễm khuẩn Quinolon gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan, kháng sinh Quinolon, phân loại kháng sinh Quinolon, sản phẩm DOMESCO, sử dụng kháng sinh trong điều trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p dainam 23/09/2022 7 0

 • Bài giảng môn Dược lý - Bài: Thuốc giảm đau – hạ sốt – kháng viêm

  Bài giảng môn Dược lý - Bài: Thuốc giảm đau – hạ sốt – kháng viêm

  Bài giảng môn Dược lý - Bài: Thuốc giảm đau – hạ sốt – kháng viêm trình bày những nội dung chính sau: Sinh lý bệnh - cơ chế tác dụng của thuốc – nguyên tắc sử dụng thuốc, thuốc giảm đau – hạ sốt – kháng viêm, cơ chế của thuốc giảm đau, phân loại thuốc giảm đau,…Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p dainam 23/09/2022 8 0

 • Bài giảng môn Dược lý - Bài: Thuốc chống đau thắt ngực

  Bài giảng môn Dược lý - Bài: Thuốc chống đau thắt ngực

  Bài giảng môn Dược lý - Bài: Thuốc chống đau thắt ngực gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về đau thắt ngực, điều trị đau thắt ngực, sản phẩm DOMESCO. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p dainam 23/09/2022 8 0

 • Bài giảng môn Dược lý - Bài: Dị ứng và thuốc chống dị ứng

  Bài giảng môn Dược lý - Bài: Dị ứng và thuốc chống dị ứng

  Bài giảng môn Dược lý - Bài: Dị ứng và thuốc chống dị ứng gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về dị ứng - cơ chế tác dụng của thuốc – nguyên tắc sử dụng thuốc, sản phẩm domesco, tóm tắt theo nhóm điều trị, thông tin sản phẩm... Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p dainam 23/09/2022 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số