• Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 6 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 6 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện chương 6: Công trình lấy nước và dẫn nước trình bày về lấy nước từ sông, bể lắng cát, lấy nước từ hồ chứa, công trình dẫn nước, kênh dẫn nước, chuỗi dòng tiền gia số đầu tư đường hầm và gia số lợi nhuận thu từ tiết kiện điện.

   7 p dainam 29/03/2019 138 15

 • Bài giảng Cảnh quan nội thất - Chương 3: Kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc cây nội thất

  Bài giảng Cảnh quan nội thất - Chương 3: Kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc cây nội thất

  Bài giảng "Cảnh quan nội thất - Chương 3: Kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc cây nội thất" cung cấp đến học viên các kiến thức về nhân giống cây nội thất bằng hạt - củ, giâm thân cành lá; kỹ thuật trồng cây nội thất bằng chậu - giá thể; chăm sóc và duy trì cây nội thất;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   27 p dainam 23/08/2022 177 15

 • Bài giảng Hệ thống cấp nước lạnh trong nhà

  Bài giảng Hệ thống cấp nước lạnh trong nhà

  Bài giảng Hệ thống cấp nước lạnh trong nhà gồm 9 chương, có nội dung trình bày khái niệm chung về hệ thống cấp nước lạnh trong nhà, đường ống dẫn nước vào nhà và đường ống đo nước, mạng nước cấp nước bên trong nhà, các công trình của hệ thống cấp nước trong nhà và các nội dung khác.

   51 p dainam 31/03/2015 252 15

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý và kỹ thuật: Chương 1 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý và kỹ thuật: Chương 1 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý và kỹ thuật chương 1: Thống kê mô tả trình bày nội dung về phân phối 1 biến, các phép biến đổi số liệu thường sử dụng, biến định lượng, tính phương sai và độ lệch chuẩn với excell. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết môn học.

   7 p dainam 29/03/2019 131 14

 • Bài giảng Bản đồ địa chính - Chương 5: Sử dụng và bảo quản bản đồ địa chính

  Bài giảng Bản đồ địa chính - Chương 5: Sử dụng và bảo quản bản đồ địa chính

  Bài giảng Bản đồ địa chính chương 5: Sử dụng và bảo quản bản đồ địa chính trình bày về cách sử dụng bản đồ địa chính, phương pháp tính diện tích trên bản đồ địa chính, quản lý thông tin tài liệu đại chính, bảo quản bản đồ địa chinh. Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết môn học.

   31 p dainam 29/03/2019 322 14

 • Bài giảng Bê tông cốt thép 2: Kết cấu nhà dân dụng - ĐH Cần Thơ

  Bài giảng Bê tông cốt thép 2: Kết cấu nhà dân dụng - ĐH Cần Thơ

  "Bài giảng Bê tông cốt thép 2: Kết cấu nhà dân dụng - ĐH Cần Thơ" có nội dung trình bày về sàn bê tông cốt thép, khung bê tông cốt thép, cầu thang, kết cấu bê tông cốt thép của phần móng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   34 p dainam 26/11/2018 272 14

 • Bài giảng Kinh nghiệm thiết kế và giám sát chất lượng bê tông nhựa nóng - Lương Xuân Chiểu

  Bài giảng Kinh nghiệm thiết kế và giám sát chất lượng bê tông nhựa nóng - Lương Xuân Chiểu

  Bài giảng Kinh nghiệm thiết kế và giám sát chất lượng bê tông nhựa nóng do Lương Xuân Chiểu biên soạn nêu lên một số kinh nghiệm giám sát; các văn bản hướng dẫn thiết kế và giám sát chất lượng bê tông nhựa nóng; kiểm soát phòng thí nghiệm giám sát chất lượng bê tông nhựa nóng; kiểm soát vật liệu đầu vào; nhận biết hoạt động của trạm.

   46 p dainam 30/04/2020 134 14

 • Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 7: Điều kiện đường và an toàn giao thông

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 7: Điều kiện đường và an toàn giao thông

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 7: Điều kiện đường và an toàn giao thông, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về tình hình tai nạn giao thông ở Việt Nam và Thế giới; Các phương pháp đánh giá mức độ an toàn chạy xe của đường; Ảnh hưởng của các điều kiện đường đến an toàn chạy xe;....Mời các bạn...

   38 p dainam 23/08/2022 118 14

 • Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 4: Hệ thống tổ chức và nhiệm vụ quản lý ngành giao thông đường bộ

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 4: Hệ thống tổ chức và nhiệm vụ quản lý ngành giao thông đường bộ

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 4: Hệ thống tổ chức và nhiệm vụ quản lý ngành giao thông đường bộ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống tổ chức; Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý; Công tác quản lý đường ôtô. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p dainam 23/08/2022 172 14

 • Bài giảng Dự án đầu tư: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tấn Phong

  Bài giảng Dự án đầu tư: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tấn Phong

  Bài giảng "Dự án đầu tư - Chương 3: Các chỉ tiêu đánh giá dự án" cung cấp cho người đọc các nội dung: Quy trình ra quyết định, cơ sở các chỉ tiêu đánh giá, giá trị tương lai của một khoản tiền, mô hình đường thời gian, giá trị hiện tại của một chuỗi tiền, ứng dụng mô hình DCF, thời gian hoàn vốn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   17 p dainam 26/11/2018 295 14

 • Bài giảng Chuyên đề cầu treo

  Bài giảng Chuyên đề cầu treo

  Bài giảng Chuyên đề cầu treo giới thiệu với người đọc một số dạng cầu treo, các nhược điểm của cầu treo, lịch sử hình thành và các công trình cầu điển hình từ trước cho đến nay. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và học tập chuyên ngành Cầu - Đường.

   51 p dainam 24/09/2019 261 14

 • Bài giảng Thủy công: Chương 1 - TS. Lê Thanh Hùng

  Bài giảng Thủy công: Chương 1 - TS. Lê Thanh Hùng

  Bài giảng Thủy công: Chương 1 - Kiến thức chung về công trình thủy lợi có nội dung trình bày vai trò của các công trình thủy lợi, nguồn nước, kỹ thuật khai thác nguồn nước, tình hình phát triển thủy lợi ở Việt Nam; khái niệm về công trình thủy lợi như nhiệm vụ của công trình thủy lợi, công trình dâng nước, công trình điều khiển dòng chảy,...

   35 p dainam 24/09/2019 242 14

Hướng dẫn khai thác thư viện số