• Bài giảng môn học Kỹ thuật hạ tầng giao thông: Phần 3 (Chương 1) - KS. Phạm Đức Thanh

  Bài giảng môn học Kỹ thuật hạ tầng giao thông: Phần 3 (Chương 1) - KS. Phạm Đức Thanh

  Bài giảng môn học Kỹ thuật hạ tầng giao thông: Phần 3 - Chương 1 trình bày các nội dung về chuyển động của ô tô trên đường như các lực tác động lên ô tô trong quá trình chuyển động, nhân tố động lực và biểu đồ nhân tố động lực, tầm nhìn xe chạy, ảnh hưởng của đường ô tô tới tiêu hao nhiên liệu.

   10 p dainam 24/09/2019 232 1

 • Bài giảng môn học Kỹ thuật hạ tầng giao thông: Phần 3 (Chương 2) - KS.NCS. Phạm Đức Thanh

  Bài giảng môn học Kỹ thuật hạ tầng giao thông: Phần 3 (Chương 2) - KS.NCS. Phạm Đức Thanh

  Bài giảng môn học Kỹ thuật hạ tầng giao thông: Phần 3 - Chương 2 trình bày thiết kế tuyến trên bình đồ như khái niệm chung, nguyên tắc thiết kế tuyến trên bình đồ, xác định các yếu tố trong thiết kế bình đồ tuyến.

   15 p dainam 24/09/2019 182 1

 • Bài giảng Cầu dây văng bê tông cốt thép

  Bài giảng Cầu dây văng bê tông cốt thép

  Bài giảng Cầu dây văng bê tông cốt thép trình bày về các sơ đồ và đặc điểm cấu tạo của cầu dây văng; cấu tạo các bộ phận cầu dây văng, các vấn đề về thiết kế cầu dây văng. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và học tập lĩnh vực Xây dựng Cầu - Đường.

   84 p dainam 24/09/2019 304 1

 • Bài giảng môn học Kỹ thuật hạ tầng giao thông: Phần 3 (Chương 3) - KS.NCS. Phạm Đức Thanh

  Bài giảng môn học Kỹ thuật hạ tầng giao thông: Phần 3 (Chương 3) - KS.NCS. Phạm Đức Thanh

  Bài giảng môn học Kỹ thuật hạ tầng giao thông: Phần 3 - Chương 3 trình bày về thiết kế trắc dọc tuyến đường như khái niệm mặt cắt dọc, các yêu cầu và thiết kế khi thiết kế trắc dọc tuyến đường, chiều dài tối đa và chiều dài tối thiểu của dốc dọc và một số nội dung khác.

   7 p dainam 24/09/2019 154 1

 • Bài giảng Phương pháp xác định chi phí xây dựng

  Bài giảng Phương pháp xác định chi phí xây dựng

  Bài giảng Phương pháp xác định chi phí xây dựng nhằm trình bày về những đặc điểm của việc xác định chi phí xây dựng, chi phí xây dựng công trình, phương pháp xác định chi phí xây dựng công trình, định mức xây dựng cơ bản, mức hao phí lao động; mức hao phí máy thi công.

   8 p dainam 24/09/2019 216 1

 • Lecture Strength of Materials I: Chapter 2 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I: Chapter 2 - PhD. Tran Minh Tu

  Chapter 2 - Axial force, shear force and bending moment. The following will be discussed in this chapter: Internal stress resultants; relationships between loads, shear forces, and bending moments; graphical method for constructing shear and moment diagrams; normal, shear force and bending moment diagram of frame.

   41 p dainam 24/09/2019 199 1

 • Lecture Strength of Materials I: Chapter 5 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I: Chapter 5 - PhD. Tran Minh Tu

  Chapter 5 - Geometric properties of an area. The following will be discussed in this chapter: First moment of area, moment of inertia for an area, moment of inertia for some simple areas, parallel - axis theorem.

   21 p dainam 24/09/2019 176 1

 • Lecture Strength of Materials I: Chapter 4 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I: Chapter 4 - PhD. Tran Minh Tu

  Chapter 4 - State of stress and strength hypothese. The following will be discussed in this chapter: State of stress at a point, plane stress, mohr’s circle, special cases of plane stress, stress – strain relations, strength hypotheses.

   33 p dainam 24/09/2019 158 1

 • Lecture Strength of Materials I: Chapter 6 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I: Chapter 6 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I - Chapter 6: Torsion. The following will be discussed in this chapter: Introduction, torsional loads on circular shafts, strength condition and stiffness condition, statically indeterminate problem, strain energy, examples.

   28 p dainam 24/09/2019 163 1

 • Lecture Strength of Materials I: Chapter 1 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I: Chapter 1 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I - Chapter 1: Introduction – Concept of stress. The following will be discussed in this chapter: Review of static, equilibrium of deformable body, concept of stress, stress under general loadings, strain, types of loading, assumptions, principle superposition.

   63 p dainam 24/09/2019 162 1

 • Lecture Strength of Materials I: Chapter 3 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I: Chapter 3 - PhD. Tran Minh Tu

  Chapter 3 - Axially loaded members. The following will be discussed in this chapter: Normal stress and normal strain, tension and compression test, poisson’s ratio, shearing strain, allowable stress – factor of safety, statically indeterminate problem.

   43 p dainam 24/09/2019 141 1

 • Lecture Strength of Materials I: Chapter 7 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I: Chapter 7 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I - Chapter 7: Bending. The following will be discussed in this chapter: Introduction, bending stress, shearing stress in bending, strength condition, sample problems, deflections of beam, statically indeterminate beams.

   58 p dainam 24/09/2019 150 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số