• Ebook Tiếng Anh trong xây dựng (English of Civil engineering): Phần 1

  Ebook Tiếng Anh trong xây dựng (English of Civil engineering): Phần 1

  Cuốn sách "Tiếng Anh trong xây dựng (English of Civil engineering)" trang bị cho người học một vốn từ vựng cơ bản trong lĩnh vực xây dựng và một vốn ngữ pháp cơ bản để họ có khả năng đọc hiểu và dịch được sách và tạp chí kỹ thuật hoặc viết được các báo cáo khoa học bằng tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   153 p dainam 23/09/2022 105 13

 • Ebook Tiếng Anh trong xây dựng (English of Civil engineering): Phần 2

  Ebook Tiếng Anh trong xây dựng (English of Civil engineering): Phần 2

  Sách "Tiếng Anh trong xây dựng (English of Civil engineering)" gồm có 24 bài học được soạn theo các chuyên đề xây dựng: Kiến trúc, kết cấu xây dựng, vật liệu xây dựng, thi công v.v... Mỗi phần trên đều được kèm theo các bài tập ngắn gọn và thích hợp. Phần giải đáp các bài tập được trình bày ở cuối sách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   122 p dainam 23/09/2022 88 7

 • Giáo trình Xử lý số liệu trắc địa: Phần 1 - PGS.TS Đặng Nam Chinh (Chủ biên)

  Giáo trình Xử lý số liệu trắc địa: Phần 1 - PGS.TS Đặng Nam Chinh (Chủ biên)

  Giáo trình "Xử lý số liệu trắc địa" do PGS.TS Đặng Nam Chinh chủ biên được chia thành 2 phần. Phần 1 trình bày những nội dung về: bình sai trong trắc địa; tính kiểm tra kết quả đo; trọng số trị đo trong bình sai; bình sai theo phương pháp gián tiếp; bình sai gián tiếp kèm điều kiện và bình sai điều kiện kèm ẩn số; khái lược về bình sai lưới tự...

   72 p dainam 23/09/2022 105 5

 • Giáo trình Xử lý số liệu trắc địa: Phần 2 - PGS.TS Đặng Nam Chinh (Chủ biên)

  Giáo trình Xử lý số liệu trắc địa: Phần 2 - PGS.TS Đặng Nam Chinh (Chủ biên)

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Xử lý số liệu trắc địa" do PGS.TS Đặng Nam Chinh chủ biên tiếp tục trình bày những nội dung về: phân tích thống kê và xấp xỉ hàm; xác định các đặc trưng thống kê của các dãy số liệu quan trắc; khái niệm về phân tích hồi quy; nội suy và các ứng dụng; nội suy theo khoảng cách; nội suy theo hàm đa thức;...

   90 p dainam 23/09/2022 179 13

 • Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 5: Thiết bị của đường

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 5: Thiết bị của đường

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 5: Thiết bị của đường, cung cấp cho người học những kiến thức như: Trồng cây; Biển báo hiệu trên đường ôtô; Vạch kẻ đường; Cọc tiêu; Thiết bị phòng hộ; Đường cứu nạn; Đèn tín hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p dainam 23/08/2022 64 9

 • Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 4: Hệ thống tổ chức và nhiệm vụ quản lý ngành giao thông đường bộ

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 4: Hệ thống tổ chức và nhiệm vụ quản lý ngành giao thông đường bộ

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 4: Hệ thống tổ chức và nhiệm vụ quản lý ngành giao thông đường bộ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống tổ chức; Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý; Công tác quản lý đường ôtô. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p dainam 23/08/2022 171 14

 • Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 3: Điều tra đánh giá tình trạng mặt đường

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 3: Điều tra đánh giá tình trạng mặt đường

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 3: Điều tra đánh giá tình trạng mặt đường, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung; Đánh giá chất lượng chạy xe của mặt đường; Đánh giá năng lực chống trơn trượt của mặt đường; Đánh giá năng lực chịu tải của kết cấu mặt đường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p dainam 23/08/2022 58 5

 • Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 7: Điều kiện đường và an toàn giao thông

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 7: Điều kiện đường và an toàn giao thông

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 7: Điều kiện đường và an toàn giao thông, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về tình hình tai nạn giao thông ở Việt Nam và Thế giới; Các phương pháp đánh giá mức độ an toàn chạy xe của đường; Ảnh hưởng của các điều kiện đường đến an toàn chạy xe;....Mời các bạn...

   38 p dainam 23/08/2022 117 14

 • Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 1: Các vấn đề chung

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 1: Các vấn đề chung

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 1: Các vấn đề chung cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự cần thiết và tầm quan trọng của bảo dưỡng sửa chữa đường ô tô; Hiện trạng giao thông vận tải đường bộ Việt Nam; Phân loại công tác bảo dưỡng sữa chữa đường ô tô. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p dainam 23/08/2022 157 12

 • Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 6: Công tác bảo dưỡng thường xuyên đường ô tô

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 6: Công tác bảo dưỡng thường xuyên đường ô tô

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 6: Công tác bảo dưỡng thường xuyên đường ô tô, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nền đường; Rãnh thoát nước; Cống thoát nước; Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống báo hiệu đường bộ; Bảo dưỡng thường xuyên mặt đường; Phân loại đường về mặt quản lý và xếp loại...

   24 p dainam 23/08/2022 158 0

 • Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 2: Biến dạng, hư hỏng của đường và nguyên nhân gây ra

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 2: Biến dạng, hư hỏng của đường và nguyên nhân gây ra

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 2: Biến dạng, hư hỏng của đường và nguyên nhân gây ra, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những nhân tố gây ra sự suy giảm chất lượng đường ô tô; Các hư hỏng thường gặp trên đường và nguyên nhân gây ra. Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p dainam 23/08/2022 146 7

 • Bài giảng Tổ chức thi công - Võ Xuân Lý

  Bài giảng Tổ chức thi công - Võ Xuân Lý

  Công tác chuẩn bị thi công; Các phương pháp tổ chức thi công đường ô tô; Tổ chức các cơ sở sản xuất phụ của công trường; Tổ chức công tác cung cấp vật tư

   118 p dainam 23/08/2022 79 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số