• Ebook Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc xây dựng công trình: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc xây dựng công trình: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc xây dựng công trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Những quy định chung, hướng dẫn sử dụng máy kinh vĩ quang học, hướng dẫn sử dụng máy kinh vĩ điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   71 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc xây dựng công trình: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc xây dựng công trình: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc xây dựng công trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Hướng dẫn sử dụng máy nivô, máy toàn đạc điện tử, hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   124 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Ebook Life cycle costing for the analysis, management and maintenance of civil engineering infrastructure: Part 1

  Ebook Life cycle costing for the analysis, management and maintenance of civil engineering infrastructure: Part 1

  Part 1 of ebook "Life cycle costing for the analysis, management and maintenance of civil engineering infrastructure" provides readers with contents including: life cycle cost analysis of the UK housing stock; case study of life cycle analysis of a community hydroelectric power system in rural Thailand; selection indicators for stabilization of pavement systems; pavement type selection for highway rehabilitation based on a life-cycle cost...

   116 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Ebook Life cycle costing for the analysis, management and maintenance of civil engineering infrastructure: Part 2

  Ebook Life cycle costing for the analysis, management and maintenance of civil engineering infrastructure: Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Life cycle costing for the analysis, management and maintenance of civil engineering infrastructure" provides readers with contents including: life cycle management framework for highway bridges; life cycle analysis of highway composite bridges; life cycle cost analysis for corrosion protective coatings - offshore wind turbines;...

   125 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Ebook Fundamentals of corrosion: Mechanisms, causes, and preventative methods - Part 1

  Ebook Fundamentals of corrosion: Mechanisms, causes, and preventative methods - Part 1

  Part 1 of ebook "Fundamentals of corrosion: Mechanisms, causes, and preventative methods" provides readers with contents including: Chapter 1 - Introduction; Chapter 2 - Corrosion mechanisms; Chapter 3 - Forms of metallic corrosion; Chapter 4 - Atmospheric corrosion; Chapter 5 - Corrosion of polymer (plastic) materials; Chapter 6 - Corrosion of linings;...

   221 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Ebook Fundamentals of corrosion: Mechanisms, causes, and preventative methods - Part 2

  Ebook Fundamentals of corrosion: Mechanisms, causes, and preventative methods - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Fundamentals of corrosion: Mechanisms, causes, and preventative methods" provides readers with contents including: Chapter 7 - Corrosion of paint; Chapter 8 - Corrosion of metallic coatings; Chapter 9 - Cathodic protection; Chapter 10 - Corrosion inhibitors; Chapter 11 - The equipment design process;...

   209 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Tính toán thiết kế và tối ưu hóa kết cấu khung máy in 3D bê tông kích thước lớn dạng cổng trục

  Tính toán thiết kế và tối ưu hóa kết cấu khung máy in 3D bê tông kích thước lớn dạng cổng trục

  Tính toán thiết kế và tối ưu hóa kết cấu khung máy in 3D bê tông kích thước lớn dạng cổng trục trình bày việc tính toán và tối ưu hóa kết cấu khung máy in 3D bê tông dạng cổng trục kích thước lớn ứng dụng trong ngành xây dựng. Mô hình phần tử hữu hạn của khung máy với các điều kiện làm việc khác nhau được xây dựng trong môi trường NX Nastran...

   17 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Ứng dụng hệ thống động hỗ trợ đánh giá phương án đầu tư căn hộ Smarthome

  Ứng dụng hệ thống động hỗ trợ đánh giá phương án đầu tư căn hộ Smarthome

  Mục tiêu nghiên cứu này bao gồm: (1) xác định các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư xây dựng căn hộ Smarthome; (2) đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến dự án đầu tư căn hộ Smarthome; (3) sử dụng mô hình động lực học (system dynamic) để đánh giá các tác động của các

   6 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Nghiên cứu dao động của dầm cầu trục khi các tham số mô hình là đại lượng ngẫu nhiên

  Nghiên cứu dao động của dầm cầu trục khi các tham số mô hình là đại lượng ngẫu nhiên

  Bài viết Nghiên cứu dao động của dầm cầu trục khi các tham số mô hình là đại lượng ngẫu nhiên tập trung nghiên cứu các đặc trưng động lực học của cầu trục khi các tham số mô hình là đại lượng ngẫu nhiên. Đầu tiên, mô hình vật lý và hệ phương trình vi phân chuyển động của cơ hệ được thiết lập sử dụng phương trình Lagrange.

   15 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Ứng dụng mô hình EFQM trong nghiên cứu quản lý xây dựng: Một đánh giá hệ thống (1998-2023)

  Ứng dụng mô hình EFQM trong nghiên cứu quản lý xây dựng: Một đánh giá hệ thống (1998-2023)

  Mục đích của nghiên cứu này là tìm kiếm và khảo sát các tài liệu trong ngành quản lý xây dựng có sử dụng mô hình EFQM. Phương pháp tổng quan hệ thống tài liệu SLR (Systematic Literature Review) và phân tích thư mục dựa trên phần mềm VOSviewer đã được sử dụng.

   5 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Ứng xử sàn bê tông cốt thép gia cường bằng vật liệu dán bề mặt FRP

  Ứng xử sàn bê tông cốt thép gia cường bằng vật liệu dán bề mặt FRP

  Bài viết Ứng xử sàn bê tông cốt thép gia cường bằng vật liệu dán bề mặt FRP phân tích mô hình số làm rõ ứng xử của sàn BTCTđược gia cường bằng vật liệu tổng hợp FRP thông qua phân tích chi tiết về ứng suất, biến dạng và chuyển vị trong sàn.

   6 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Những yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng chậm tiến độ thi công nhà xưởng ở Việt Nam

  Những yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng chậm tiến độ thi công nhà xưởng ở Việt Nam

  Nghiên cứu này, các tác giả đã thu thập ý kiến của 84 chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng nhà xưởng nhằm khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến việc chậm tiến độ xây dựng nhà xưởng. Bằng cách sử dụng giá trị trung bình và xếp hạng các nhân tố, nghiên cứu đã cho thấy tất cả 57 yếu tố đều có ảnh hưởng từ trung bình đến ảnh hưởng lớn...

   5 p dainam 24/09/2023 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dainam
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERdainam260510vi