• Ebook Bài tập & hướng dẫn trình bày bản vẽ kỹ thuật

    Ebook Bài tập & hướng dẫn trình bày bản vẽ kỹ thuật

    Các bài tập về hình học, họa hình, vẽ kỹ thuật, các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp mẫu, hệ thống các bảng tra cứu liên quan tới việc vẽ và thiết kế theo tiêu chuẩn Việt Nam là những nội dung chính trong 3 phần của cuốn sách "Bài tập & hướng dẫn trình bày bản vẽ kỹ thuật". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách để có thêm tài liệu...

     126 p dainam 21/03/2017 116 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số