• Ebook Thiết kế kiến trúc công nghiệp: Phần 1

  Ebook Thiết kế kiến trúc công nghiệp: Phần 1

  Tài liệu "Thiết kế kiến trúc công nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thiết kế kiến trúc các xí nghiệp công nghiệp; Tổ chức mạng lưới giao thông, cung cấp kỹ thuật và hoàn thiện khu đất xí nghiệp công nghiệp; Thiết kế kiến trúc nhà và công trình công nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   132 p dainam 24/04/2023 9 0

 • Ebook Thiết kế kiến trúc công nghiệp: Phần 2

  Ebook Thiết kế kiến trúc công nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Thiết kế kiến trúc công nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà và công trình công nghiệp; Kết cấu chịu lực của nhà công nghiệp; Kết cấu bao che nhà công nghiệp; Nền, sàn và các công trình phụ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   105 p dainam 24/04/2023 6 0

 • Ebook Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng: Phần 1

  Ebook Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng: Phần 1

  Cuốn sách "Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đồ họa kỹ thuật; Vẽ kỹ thuật trợ giúp bằng máy tính điện tử; Biểu diễn đối tượng trên bản vẽ kỹ thuật; Biểu diễn đối tượng trong CADD;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   190 p dainam 27/12/2022 26 1

 • Ebook Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng: Phần 2

  Ebook Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đồ họa trong thiết kế xây dựng; Bản vẽ nhà; Bản vẽ kết cấu thép; Bản vẽ kết cấu gỗ; Bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép; Bản vẽ công trình cầu; Bản vẽ công trình thủy lợi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   105 p dainam 27/12/2022 24 3

 • Ebook Tiếng Anh trong xây dựng (English of Civil engineering): Phần 1

  Ebook Tiếng Anh trong xây dựng (English of Civil engineering): Phần 1

  Cuốn sách "Tiếng Anh trong xây dựng (English of Civil engineering)" trang bị cho người học một vốn từ vựng cơ bản trong lĩnh vực xây dựng và một vốn ngữ pháp cơ bản để họ có khả năng đọc hiểu và dịch được sách và tạp chí kỹ thuật hoặc viết được các báo cáo khoa học bằng tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   153 p dainam 23/09/2022 122 13

 • Ebook Tiếng Anh trong xây dựng (English of Civil engineering): Phần 2

  Ebook Tiếng Anh trong xây dựng (English of Civil engineering): Phần 2

  Sách "Tiếng Anh trong xây dựng (English of Civil engineering)" gồm có 24 bài học được soạn theo các chuyên đề xây dựng: Kiến trúc, kết cấu xây dựng, vật liệu xây dựng, thi công v.v... Mỗi phần trên đều được kèm theo các bài tập ngắn gọn và thích hợp. Phần giải đáp các bài tập được trình bày ở cuối sách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   122 p dainam 23/09/2022 106 7

 • Ebook Những tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng công trình giao thông nông thôn, miền núi: Phần 2

  Ebook Những tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng công trình giao thông nông thôn, miền núi: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu một số tấm gương hiến đất làm đường điển hình như chiến công của 4 lão nông trên dòng sông bến hải, ông Sáu giao thông ở làng Cà Ná, phong trào hiến đất của phụ nữ Hồng Minh.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   147 p dainam 24/05/2022 77 1

 • Ebook Những tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng công trình giao thông nông thôn, miền núi: Phần 1

  Ebook Những tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng công trình giao thông nông thôn, miền núi: Phần 1

  Cuốn sách là tập hợp các bài viết về phát hiện, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia xây dựng, bảo vệ công trình giao thông. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách ngay sau đây.

   112 p dainam 24/05/2022 76 2

 • Ebook Sổ tay an toàn giao thông dùng cho khu vực nông thôn - miền núi: Phần 2

  Ebook Sổ tay an toàn giao thông dùng cho khu vực nông thôn - miền núi: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông mà người tham gia giao thông khu vực nông thôn, miền núi cần biết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   171 p dainam 24/05/2022 76 3

 • Ebook Sổ tay an toàn giao thông dùng cho khu vực nông thôn - miền núi: Phần 1

  Ebook Sổ tay an toàn giao thông dùng cho khu vực nông thôn - miền núi: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Trật tự an toàn giao thông ở khu vực nông thôn - miền núi ở nước ta; nhận biết một số hành vi nguy hiểm ở khu vực nông thôn - Miền núi cần phòng tránh khi tham gia giao thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p dainam 24/05/2022 74 1

 • Ebook Interior lighting for designers (Fourth edition): Part 2

  Ebook Interior lighting for designers (Fourth edition): Part 2

  Designers with interior lighting (Fourth edition): Part 2 present the content: electricity, principles of electricity, central lighting control systems; luminaires, light and glare control; design, architectural surfaces, ambient lighting, balance of brightness...

   158 p dainam 25/03/2022 81 3

 • Ebook Interior lighting for designers (Fourth edition): Part 1

  Ebook Interior lighting for designers (Fourth edition): Part 1

  Designers with interior lighting does not describe the lighting design process; it describes a lighting design process. It is one that has been used successfully by Gary Gordon LLC to provide solutions for more than one thousand architectural projects around the world. It is a process built on the conviction that the lighting condition of a space has enormous emotional impact on people.

   149 p dainam 25/03/2022 89 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số