Video Nguyên lý thủy lực hộp số tự động - Phần 13

Tiếp theo video Phần 12, Video Nguyên lý thủy lực hộp số tự động - Phần 13 giới thiệu đến bạn các bộ phận cấu thành hộp số tự động, nguyên lý làm việc cũng như chức năng của các bộ phận trong quá trình làm việc. Mời các bạn xem.
Video Hộp số tự động, Nguyên lý thủy lực ô tô, Hộp số ô tô, Kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ ô tô, Video Nguyên lý máy