Video Lập trình tiện cơ bản trên Mastercam

Video Lập trình tiện cơ bản trên Mastercam hướng dẫn bạn thực hành về lập trình tiện trên máy tính. Video này dành cho các bạn chuyên ngành cơ khí. Mong rằng đoạn video này giúp ích cho việc học tập của các bạn.