Video mô phỏng culit quay

Mời bạn xem đoạn video mô phỏng culit quay của máy xọc sẽ giúp bạn nắm bắt các nguyên lý hoạt động của máy xọc, đặc biệt là trong quá trình culit quay.