Video hệ thống MPS - Trạm robot ABB IRB120.wmv

Video hệ thống MPS - Trạm robot ABB IRB120.wmv giới thiệu đến các bạn quy trình hoạt động của hệ thống MPS, hệ thống sản xuất của trạm robot ABB IRB120.wmv. Mời các bạn tham khảo.