Video Đồ án Robot dò đường, Rtự động

Cùng xem qua "Video Đồ án Robot dò đường, Robot tự động", video này sẽ giới thiệu đến bạn mô hình của Robot dò đường và sơ đồ các bộ phận của Robot.