Thai giáo - Phát triển trí tuệ & cảm xúc cho con từ trong bụng mẹ: Bài 6 - Phạm Thị Thúy

Video "Giải đáp câu hỏi tình huống từ cha mẹ" có phần nội dung chia sẻ những lời khuyên thực tế, những kiến thức dạy con, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, tác dụng của thai giáo, không nên thai giáo chủ quan, quá trình thai giáo; Thay đổi nhận thức thay giáo để chăm sóc con hoàn hảo. Hi vọng các bạn sẽ lắng những chia sẻ của Phạm Thị Thúy