• Một số vấn đề của các tạp chí khoa học Việt Nam tham gia phản biện khoa học và phản biện xã hội

  Một số vấn đề của các tạp chí khoa học Việt Nam tham gia phản biện khoa học và phản biện xã hội

  Bài viết này, bằng cách nhìn nhận tổng quan về hệ thống các tạp chí khoa học tại Việt Nam tham gia phản biện khoa học và phản biện xã hội, đồng thời khảo sát cụ thể trên một số trường hợp, sẽ chỉ ra một số thực trạng phát triển của hệ thống này, cả về ưu điểm và nhược điểm. Từ đó đề xuất một số giải pháp để giải quyết...

   10 p dainam 27/12/2018 84 0

 • Bài giảng Hình ảnh cho trang web

  Bài giảng Hình ảnh cho trang web

  Bài giảng Hình ảnh cho trang web được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được tiêu chí hình ảnh cho báo chí; biên tập ảnh cơ bản; đạo đức biên tập ảnh báo chí và một số kiến thức khác. Với các bạn chuyên ngành Báo chí thì đây là tài liệu hữu ích.

   31 p dainam 24/07/2019 71 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số