• Bài giảng Phần 2: Đánh giá tình hình thực tế

  Bài giảng Phần 2: Đánh giá tình hình thực tế

  Bài giảng Phần 2: Đánh giá tình hình thực tế giúp các bạn hiểu rõ hơn về truyền thông, nguyên nhân truyền thông thất bại và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   11 p dainam 24/07/2019 126 1

 • Bài giảng Phần 3: Mở rộng phạm vi của truyền thông

  Bài giảng Phần 3: Mở rộng phạm vi của truyền thông

  Bài giảng Phần 3: Mở rộng phạm vi của truyền thông bao gồm những nội dung về quá trình phát triển mới, mô hình truyền thông liên kết, vai trò truyền thông, phương pháp truyền thông, các loại truyền thông,... Mời các bạn tham khảo.

   18 p dainam 24/07/2019 122 1

 • Bài giảng Quan hệ công chúng: Thông cáo báo chí

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Thông cáo báo chí

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thông cáo báo chí. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   30 p dainam 24/07/2019 161 1

 • Bài giảng Quan hệ công chúng: Bài mở đầu

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Bài mở đầu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu môn học Quan hệ công chúng - Truyền thông sự kiện. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   80 p dainam 24/07/2019 125 1

 • Bài giảng Phần 4: Truyền thông và cải cách chính sách

  Bài giảng Phần 4: Truyền thông và cải cách chính sách

  Bài giảng Phần 4: Truyền thông và cải cách chính sách nêu lên cải cách chính sách, quá trình phát triển kiểu mới, truyền thông phát triển, cái giá phải trả khi truyền thông, truyền thông chiến lược, truyền thông thay đổi hành vi.

   46 p dainam 24/07/2019 132 1

 • Bài giảng Quan hệ công chúng: Lập kế hoạch thực hiện sự kiện

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Lập kế hoạch thực hiện sự kiện

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lập kế hoạch thực hiện sự kiện. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   21 p dainam 24/07/2019 129 1

 • Bài giảng Phần 5: Quy trình Truyền thông chiến lược

  Bài giảng Phần 5: Quy trình Truyền thông chiến lược

  Bài giảng Phần 5: Quy trình Truyền thông chiến lược giới thiệu tới các bạn những yếu tố chính của chiến lược truyền thông, bốn loại truyền thông, mục tiêu quản lý và mục tiêu truyền thông, các bước truyền thông và một số nội dung khác.

   30 p dainam 24/07/2019 110 1

 • Bài giảng Quan hệ công chúng: Trả lời phỏng vấn báo chí

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Trả lời phỏng vấn báo chí

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Trả lời phỏng vấn báo chí. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   24 p dainam 24/07/2019 228 1

 • Bài giảng Quan hệ công chúng: Lập kế hoạch chiến lược

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Lập kế hoạch chiến lược

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lập kế hoạch chiến lược. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   24 p dainam 24/07/2019 122 1

 • Bài giảng Quan hệ công chúng: Phát biểu trước công chúng

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Phát biểu trước công chúng

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phát biểu trước công chúng. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   15 p dainam 24/07/2019 102 1

 • Bài giảng Tổng quan báo chí Việt nam

  Bài giảng Tổng quan báo chí Việt nam

  Bài giảng "Tổng quan Báo chí Việt nam" được biên soạn với các nội dung về: tổng quan về báo chí; quản lý chặt chẽ; phân loại hình thức; đặc điểm, cơ cấu; tiểu sử sơ lược của một phóng viên... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p dainam 24/07/2019 121 1

 • Bài giảng Hình ảnh cho trang web

  Bài giảng Hình ảnh cho trang web

  Bài giảng Hình ảnh cho trang web được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được tiêu chí hình ảnh cho báo chí; biên tập ảnh cơ bản; đạo đức biên tập ảnh báo chí và một số kiến thức khác. Với các bạn chuyên ngành Báo chí thì đây là tài liệu hữu ích.

   31 p dainam 24/07/2019 104 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số