• Ebook PR Lý luận và ứng dụng: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Ebook PR Lý luận và ứng dụng: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Phần 2 "Ebook PR Lý luận và ứng dụng" gồm các nội dung: Hoạt động PR, kỹ năng PR, ngành PR và những vấn đề pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   76 p dainam 27/12/2018 149 1

 • Ebook Phong cách PR chuyên nghiệp: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Ebook Phong cách PR chuyên nghiệp: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Vai trò của thông cáo báo chí, mười đề tài của thông cáo báo chí, chuẩn bị trước khi viết thông cáo báo chí, bố cục của thông cáo báo chí,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   69 p dainam 27/12/2018 174 1

 • Ebook Quan hệ công chúng: Biến công chúng thành Fan của doanh nghiệp

  Ebook Quan hệ công chúng: Biến công chúng thành Fan của doanh nghiệp

  Cuốn Quan hệ công chúng: Biến công chúng thành "Fan" của doanh nghiệp được biên soạn dành cho các chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục đích trang bị những công cụ và kiến thức về định nghĩa, lợi ích, chương trình, hoạt động, kết hoạch và hiệu quả thực hiện.

   137 p dainam 27/12/2018 137 1

 • Ebook Phong cách PR chuyên nghiệp: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Ebook Phong cách PR chuyên nghiệp: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Vai trò của tổ chức họp báo, phân biệt tổ chức họp báo với các sự kiện khác, sơ đồ quy trình tổ chức họp báo, áp dụng sơ đồ quy trình vào tổ chức họp báo,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   83 p dainam 27/12/2018 129 1

 • Ebook PR Lý luận và ứng dụng: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Ebook PR Lý luận và ứng dụng: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Phần 1 "Ebook PR Lý luận và ứng dụng" gồm các nội dung: Đại cương về PR, quản lý PR, PR ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   88 p dainam 27/12/2018 98 1

 • Ebook PR theo kiểu Mỹ: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Ebook PR theo kiểu Mỹ: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Website; Các dạng blog và tiểu blog, làm chủ Internet, sự đánh giá, đo lường – nguyên do, đối tượng và cách thức, nguy hiểm tiềm ẩn từ Internet và an ninh mạng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   90 p dainam 27/12/2018 125 1

 • Ebook PR theo kiểu Mỹ: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Ebook PR theo kiểu Mỹ: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Quan hệ chính phủ, du lịch và lữ hành, quan hệ đầu tư, báo cáo thường niên, các bài diễn thuyết với những dấu ấn độc nhất, soạn thảo một bài thuyết trình, nói chuyện – Trang trọng hay thân thiết,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   71 p dainam 27/12/2018 106 1

 • Ebook Quảng cáo thoái vị và PR lên ngôi: Phần 1 - NXB Trẻ

  Ebook Quảng cáo thoái vị và PR lên ngôi: Phần 1 - NXB Trẻ

  Nội dung phần 1 ebook gồm: Phần 1. Sự thoái vị của quảng cáo, phần 2. Sự lên ngôi của PR. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   161 p dainam 27/12/2018 107 1

 • Ebook Quảng cáo thoái vị và PR lên ngôi: Phần 2 - NXB Trẻ

  Ebook Quảng cáo thoái vị và PR lên ngôi: Phần 2 - NXB Trẻ

  Nội dung phần 1 ebook gồm: Phần 3. Một vai trò mới cho quảng cáo, phần 4. Sự khác nhau giữa quảng cáo và PR. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   58 p dainam 27/12/2018 100 1

 • Ebook Xì xầm vs Hét to - Bí kíp X trong quảng cáo PR: Phần 1 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Xì xầm vs Hét to - Bí kíp X trong quảng cáo PR: Phần 1 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Phần 1 ebook gồm các chương: Chương 1. Hiện trạng doanh nghiệp của bạn, chương 2. Tại sao bạn cần PR, chương 3. Phân tích môi trường kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   74 p dainam 27/12/2018 110 1

 • Ebook Xì xầm vs Hét to - Bí kíp X trong quảng cáo PR: Phần 2 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Xì xầm vs Hét to - Bí kíp X trong quảng cáo PR: Phần 2 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Phần 2 ebook gồm các chương: Chương 4. Chăm sóc các bên liên quan, chương 5. Các chiến thuật, chương 6. Kết thúc trong vô hạn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   45 p dainam 27/12/2018 87 1

 • Ebook PR là sống - Phần 2

  Ebook PR là sống - Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook "PR là sống" trình bày về sức mạnh của PR, chiến thuật trong PR, nghệ thuật PR, uy tín trong PR, linh hồn của PR và PR cá nhân.

   35 p dainam 10/01/2018 129 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số