• Ebook Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả: Phần 1

  Ebook Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả: Phần 1

  Cuốn sách "Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả" của Anne Gregory sẽ giúp chúng ta kế hoạch xây dựng một chiến dịch PR thực tế, hiệu quả. Phần 1 cuốn sách gồm các nội dung: công tác hoạch định và quản lý, PR trong bối cảnh thực tiễn, bắt đầu quá trình hoạch định, phân tích, thiết lập mục tiêu.

   92 p dainam 22/04/2022 21 0

 • Ebook Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả: Phần 2

  Ebook Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả: Phần 2

  Tiếp tục phần 1, Phần 2 của cuốn sách Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả giới thiệu các bước trong qua trình PR như tìm hiểu công chúng và nội dung của thông điệp, Chiến lược và chiến thuật, Khung thời gian và nguồn lực, Đánh giá và rà soát. Mời các bạn tham khảo

   129 p dainam 22/04/2022 19 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ biên tập viên - Lê Khắc Cường

  Bài giảng Nghiệp vụ biên tập viên - Lê Khắc Cường

  Bài giảng Nghiệp vụ biên tập viên trình bày một số nội dung như sau: Các bước xử lý thông tin, những yêu cầu đối với biên tập viên, những công việc của biên tập viên, biên tập bản thảo,...và các nội dung liên quan khác. Mời bạn đọc tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   237 p dainam 22/04/2022 12 0

 • Hành trình nâng cao nghiệp vụ báo chí môi trường

  Hành trình nâng cao nghiệp vụ báo chí môi trường

  Nội dung tài liệu giới thiệu chung về nghiệp vụ báo chí môi trường, chuỗi sự kiện và các hoạt động: tọa đàm về Rừng, Biển đổi khí hậu và REDD+ ở Việt Nam, hội thảo tập huấn báo chí “Đầu tư vào hệ sinh thái vùng bờ biển” và những nhận xét của ban tổ chức và chuyên gia.

   40 p dainam 22/04/2022 12 0

 • Bài giảng Quảng cáo - ThS. Trần Thị Ý Nhi

  Bài giảng Quảng cáo - ThS. Trần Thị Ý Nhi

  Bài giảng Quảng cáo do ThS. Trần Thị Ý Nhi biên soạn gồm có các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về quảng cáo, kỹ thuật xác định mục tiêu và ngân sách quảng cáo, kỹ thuật thiết kế thông điệp quảng cáo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p dainam 25/03/2022 21 0

 • Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 5 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 5 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 5 Quan hệ báo chí cung cấp cho người học những kiến thức như: Vai trò của báo chí; Mối quan hệ giữa báo chí và PR; Làm việc với báo chí; Thông hiểu báo chí; Một số công cụ tác nghiệp; Thảo luận nhóm: Kỹ năng viết thông cáo báo chí.

   15 p dainam 25/03/2022 24 0

 • Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 6 Sự kiện và Tài trợ cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm sự kiện; Quy trình tổ chức sự kiện; Quy trình thực hiện tài trợ; Quy trình vận động tài trợ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p dainam 25/03/2022 20 0

 • Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 4 Thực thi giao tiếp cung cấp cho người học những kiến thức như: Thực thi PR/Giao tiếp; Mục đích của giao tiếp; Quá trình giao tiếp; Thông điệp/Nguồn phát/Tiếp nhận; Truyền thông tin tức; Truyền thông tổ chức; Giao tiếp liên cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p dainam 25/03/2022 24 0

 • Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 3 Lập kế hoạch PR cung cấp cho người học những kiến thức như: Lập kế hoạch & ý nghĩa của lập kế hoạch; Các mô hình lập kế hoạch PR; Các thành phần của chương trình PR; Bản kế hoạch PR. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p dainam 25/03/2022 21 0

 • Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 7 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 7 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 7 Quản lý khủng hoảng cung cấp cho người học những kiến thức như: Xung đột/Quản lý xung đột; Vấn đề/Quản lý vấn đề; Khủng hoảng/Quản lý khủng hoảng; Truyền thông khủng hoảng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p dainam 25/03/2022 21 0

 • Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 1 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 1 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 1 Tổng quan về PR cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm PR; Công chúng; Vai trò của PR; Nhiệm vụ chính của PR; Phân biệt PR với Marketing, Quảng cáo; Những kỹ năng cần thiết của người làm PR. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p dainam 25/03/2022 20 0

 • Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 2 Nghiên cứu và Đánh giá PR cung cấp cho người học những kiến thức như: Nghiên cứu trong PR; Phương pháp nghiên cứu; Kỹ thuật nghiên cứu trong PR; Đo lường đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p dainam 25/03/2022 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số