• Bài giảng Quản trị truyền thông: Chương 3 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

  Bài giảng Quản trị truyền thông: Chương 3 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

  Bài giảng "Quản trị truyền thông - Chương 3: Kỹ năng hội họp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, các thành viên trong cuộc họp, các kỹ thuật hỗ trợ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p dainam 24/02/2019 79 0

 • Bài giảng Quản trị truyền thông: Chương 2 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

  Bài giảng Quản trị truyền thông: Chương 2 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

  Bài giảng "Quản trị truyền thông - Chương 2: Kỹ năng thuyết trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, chuẩn bị thuyết trình, quá trình thực hiện, sau khi thuyết trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p dainam 24/02/2019 93 0

 • Bài giảng Quan hệ công chúng: Bài 3 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Bài 3 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quan hệ công chúng - Bài 3: Thông cáo báo chí" giúp người học hiểu thông cáo báo chí (TCBC) là gì và vai trò của nó đối với giới truyền thông cũng như đối với doanh nghiệp; biết cách viết một thông cáo báo chí hiệu quả cả về hình thức lẫn nội dung; tìm hiểu một số mẫu thông cáo báo chí thông dụng trong thực tế.

   11 p dainam 24/02/2019 79 0

 • Bài giảng Quan hệ công chúng: Bài 6 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Bài 6 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quan hệ công chúng - Bài 6: Giải quyết khủng hoảng" giúp người học hiểu hiểu khủng hoảng là gì và xử lý khủng hoảng là xử lý như thế nào, hiểu các công việc cần làm khi khủng hoảng xảy ra, trình bày một số giải pháp phòng tránh và xử lý khủng hoảng.

   15 p dainam 24/02/2019 85 0

 • Bài giảng Quan hệ công chúng: Bài 5 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Bài 5 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quan hệ công chúng - Bài 5: Event và PR" cung cấp cho người học các kiến thức về khái niệm Event, mối quan hệ giữa Event và PR, minh họa thực tế. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   13 p dainam 24/02/2019 78 0

 • Bài giảng Quản trị truyền thông: Chương 4 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

  Bài giảng Quản trị truyền thông: Chương 4 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

  Bài giảng "Quản trị truyền thông - Chương 4: Giao tiếp nơi công sở" cung cấp cho người học các kiến thức: Giao tiếp là gì, nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả, các kênh giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p dainam 24/02/2019 85 0

 • Bài giảng Quản trị truyền thông: Chương 1 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

  Bài giảng Quản trị truyền thông: Chương 1 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

  Bài giảng "Quản trị truyền thông - Chương 1: Tổng quan về kỹ năng truyền thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, quá trình truyền đạt thông tin, các kỹ năng truyền thông tin cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p dainam 24/02/2019 83 0

 • Ebook PR Lý luận và ứng dụng: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Ebook PR Lý luận và ứng dụng: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Phần 2 "Ebook PR Lý luận và ứng dụng" gồm các nội dung: Hoạt động PR, kỹ năng PR, ngành PR và những vấn đề pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   76 p dainam 27/12/2018 122 0

 • Ebook Phong cách PR chuyên nghiệp: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Ebook Phong cách PR chuyên nghiệp: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Vai trò của thông cáo báo chí, mười đề tài của thông cáo báo chí, chuẩn bị trước khi viết thông cáo báo chí, bố cục của thông cáo báo chí,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   69 p dainam 27/12/2018 133 0

 • Ebook Quan hệ công chúng: Biến công chúng thành Fan của doanh nghiệp

  Ebook Quan hệ công chúng: Biến công chúng thành Fan của doanh nghiệp

  Cuốn Quan hệ công chúng: Biến công chúng thành "Fan" của doanh nghiệp được biên soạn dành cho các chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục đích trang bị những công cụ và kiến thức về định nghĩa, lợi ích, chương trình, hoạt động, kết hoạch và hiệu quả thực hiện.

   137 p dainam 27/12/2018 107 0

 • Ebook Phong cách PR chuyên nghiệp: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Ebook Phong cách PR chuyên nghiệp: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Vai trò của tổ chức họp báo, phân biệt tổ chức họp báo với các sự kiện khác, sơ đồ quy trình tổ chức họp báo, áp dụng sơ đồ quy trình vào tổ chức họp báo,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   83 p dainam 27/12/2018 100 0

 • Ebook PR Lý luận và ứng dụng: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Ebook PR Lý luận và ứng dụng: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Phần 1 "Ebook PR Lý luận và ứng dụng" gồm các nội dung: Đại cương về PR, quản lý PR, PR ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   88 p dainam 27/12/2018 73 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số