• Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 8 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 8 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 8 Hoạt động PR trong kinh doanh cung cấp cho người học những kiến thức như: Vai trò và trách nhiệm của PR; Nhiệm vụ xây dựng thương hiệu của PR; Hoạt động PR nội bộ; Tổ chức bộ phận PR; Dịch vụ cung cấp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p dainam 25/03/2022 19 0

 • Bài giảng Public relation: Chương 1 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 1 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 1 Tổng quan về hoạt động quan hệ công chúng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hoạt động PR; Các hoạt động của PR; Vai trò của người quản lý đối với hoạt động PR. Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p dainam 25/03/2022 19 0

 • Bài giảng Public relation: Chương 2 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 2 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 2 Tiến trình PR, cung cấp cho người học những kiến thức như: Bản chất của hoạt động PR; phương thức tiến hành hoạt động PR; các kênh thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p dainam 25/03/2022 20 0

 • Bài giảng Public relation: Chương 3 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 3 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 3 Lợi ích của hoạt động PR trong doanh nghiệp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý nghĩa của hoạt động PR trong DN; Thu hút và duy trì quan hệ với khách hàng; PR trong nội bộ doanh nghiệp; Tự làm hay thuê dịch vụ; Phẩm chất và kỹ năng của người làm PR. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p dainam 25/03/2022 18 0

 • Bài giảng Public relation: Chương 5 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 5 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 5 Hoạch định chiến lược PR, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hoạch định, vai trò của hoạch định và tầm nhìn chiến lược; Hoạch định chiến lược PR; Những khó khăn và thuận lợi trong quá trình hoạch định. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p dainam 25/03/2022 10 0

 • Bài giảng Public relation: Chương 4 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 4 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 4 Quản trị khủng hoảng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khủng hoảng là gì; Hoạch định chương trình quản lý khủng hoảng; Các nhóm xử lý khủng hoảng; Hành động; Chương trình xử lý khủng hoảng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p dainam 25/03/2022 10 0

 • Bài giảng Public relation: Chương 6 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 6 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 6 Pháp luật và đạo đức trong hoạt động PR, cung cấp cho người học những kiến thức như: Luật pháp; Đạo đức nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p dainam 25/03/2022 10 0

 • Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 1 - ThS. Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 1 - ThS. Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 1 Tổng quan truyền thông đa phương tiện, cung cấp cho người học những kiến thức như:Các khái niệm; Các ứng dụng đa phương tiện; Phân loại các hệ thống đa phương tiện; Những thách thức của xử lý và truyền thông đa phương tiện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p dainam 25/03/2022 10 0

 • Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 2 - ThS. Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 2 - ThS. Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 2 Đặc tính, yêu cầu của dữ liệu đa phương tiện, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát các thiết bị đa phương tiện; Biểu diễn âm thanh số; Hệ thống video tương tự; Biểu diễn hình ảnh và video số; Đặc tả kỹ thuật màu sắc Các đặc tính chính và yêu cầu của thông tin đa...

   104 p dainam 25/03/2022 10 0

 • Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 4 - ThS. Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 4 - ThS. Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 4 Truyền dữ liệu đa phương tiện, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đặc điểm hệ truyền thông đa phương tiện trên mạng IP; Giới thiệu công nghệ truyền số liệu tốc độ cao; Các giao thức truyền thông đa phương tiện; Kỹ thuật truyền dòng dữ liệu đa phương tiện Truyền đơn hướng, đa...

   83 p dainam 25/03/2022 10 0

 • Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 3 - ThS. Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 3 - ThS. Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 3 Nguyên lý, kỹ thuật và chuẩn nén Audio, hình ảnh, video, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên lý nén dữ liệu; Kỹ thuật và các nguyên tắc cơ bản của nén dữ liệu; Kỹ thuật và chuẩn nén âm thanh; Kỹ thuật và chuẩn nén hình ảnh.

   76 p dainam 25/03/2022 10 0

 • Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 5 - ThS. Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 5 - ThS. Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 5 Các ứng dụng truyền thông đa phương tiện, cung cấp cho người học những kiến thức như: Truyền âm thanh trên mạng IP (VOIP); Hội nghị đa phương tiện (Multimedia conferencing, Video conferencing); Truyền hình IP (IPTV, VOD…).

   40 p dainam 25/03/2022 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số