• Giáo trình Nghiệp vụ thanh toán - Nguyễn Tiến Trung (Biên soạn)

  Giáo trình Nghiệp vụ thanh toán - Nguyễn Tiến Trung (Biên soạn)

  Giáo trình Nghiệp vụ thanh toán gồm có chương, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Hệ thống tiền tệ thế giới, tỷ giá hối đoái, thanh toán trong nền kinh tế thị trường, một số chứng từ sử dụng trong nghiệp vụ thanh toán. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   109 p dainam 27/07/2021 32 0

 • Giáo trình Tài chính - Tiền tệ: Phần 1 - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  Giáo trình Tài chính - Tiền tệ: Phần 1 - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  "Giáo trình Tài chính tiền tệ: Phần 1 - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội" được biên soạn gồm 5 chương cung cấp các kiến thức những vấn đề cơ bản về tiền tệ; những vấn đề cơ bản về tài chính; những vấn đề cơ bản về tín dụng; ngân sách nhà nước; thị trường tài chính và các định chế tài chính trung gian.

   120 p dainam 28/06/2021 38 0

 • Giáo trình Tài chính - Tiền tệ: Phần 2 - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  Giáo trình Tài chính - Tiền tệ: Phần 2 - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  Phần 2 của "Giáo trình Tài chính tiền tệ" nối tiếp phần 1 trang bị cho các bạn sinh viên kiến thức về tài chính doanh nghiệp; hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế thị trường; lạm phát và chính sách tiền tệ; quan hệ thanh toán và tín dụng quốc tế.

   70 p dainam 28/06/2021 38 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 8 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 8 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 8: Quản trị tài chính trong một số bối cảnh đặt biệt. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Quản trị tài chính trong mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, quản trị tài chính doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p dainam 28/06/2021 16 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 7 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 7 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 7: Quản trị tài trợ dài hạn. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Quyết định cấu trúc vốn mục tiêu, khái niệm cấu trúc vốn mục tiêu, quan điểm xác định cấu trúc vốn mục tiêu, một số lý thuyết xác định cấu trúc vốn mục tiêu, tài trợ dài hạn...

   12 p dainam 28/06/2021 14 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 6: Quản trị đầu tư dài hạn. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tổng quan về quản trị đầu tư dài hạn của DN, phân loại dự án đầu tư dài hạn, tiến trình lập ngân sách dự án đầu tư dài hạn, nguyên tắc lập ngân sách dự án đầu tư dài hạn, ước...

   18 p dainam 28/06/2021 17 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Chương 5 - Quản trị tài trợ ngắn hạn. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tín dụng thương mại và chí phí dồn tích, tài trợ ngắn hạn từ trung gian tài chính, bao thanh toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p dainam 28/06/2021 15 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Quản trị khoản phải thu và quản trị hàng tồn kho. Chương này gồm các nội dung chính sau: Chính sách tín dụng và chính sách thu tiền, nguồn thông tin, quy trình phân tích và quyết định, quyết định và hạn mức tín dụng, dịch vụ thuê ngoài về phân tích và đánh giá, phương pháp phân loại ABC trong kiểm soát tồn...

   14 p dainam 28/06/2021 16 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Chương 3 - Quản trị tiền và chứng khoán thanh khoản cao. Chương này gồm các nội dung chính sau: Động cơ giữ tiền và kỹ thuật quản trị, vòng chu chuyển tiền , mô hình dự trữ tiền tối ưu, quản trị chứng khoán thanh khoản cao,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   13 p dainam 28/06/2021 14 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - Quản trị vốn lưu động. Chương này gồm các nội dung chính sau: Khái niệm, ý nghĩa, cấu trúc vốn lưu động, chính sách cởi mở, chính sách hạn chế, chính sách vừa phải, mô hình tài trợ, Chính sách đầu tư,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   7 p dainam 28/06/2021 16 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm, mục tiêu và chức năng, tổ chức quản trị tài chính, các tiền đề quan trọng trong quản trị tài chính,.. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   13 p dainam 28/06/2021 15 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương mở đầu - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương mở đầu - ĐH Thương Mại

  Bộ bài giảng gồm có 9 chương với những nội dung chi tiết sau: Chương 1: tổng quan về quản trị tài chính, chương 2: quản trị vốn lưu động, chương 3: quản trị tiền và chứng khoán thanh khoản cao, chương 4: quản trị KPT và quản trị hàng tồn kho, chương 5: quản trị tài trợ ngắn hạn, chương 6: quản trị đầu tư dài hạn, chương 7: quản trị tài trợ...

   5 p dainam 28/06/2021 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số