• Bài giảng Nhập môn ngành Tài chính - Ngân hàng: Bài 1 - ThS. Lê Thị Minh Nguyên

    Bài giảng Nhập môn ngành Tài chính - Ngân hàng: Bài 1 - ThS. Lê Thị Minh Nguyên

    Bài giảng Nhập môn ngành Tài chính - Ngân hàng: Bài 1 cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về môn học, các kiến thức cơ bản, yêu cầu môn học và những lưu ý khi học môn học này. Mời các bạn cùng tham khảo.

     44 p dainam 30/06/2019 74 0

  • Bài giảng Nhập môn ngành Tài chính - Ngân hàng: Bài 2 - ThS. Lê Thị Minh Nguyên

    Bài giảng Nhập môn ngành Tài chính - Ngân hàng: Bài 2 - ThS. Lê Thị Minh Nguyên

    Bài giảng Nhập môn ngành Tài chính - Ngân hàng - Bài 2: Tổng quan về tài chính trình bày sự ra đời và phát triển của tài chính, chức năng của tài chính, hệ thống tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

     54 p dainam 30/06/2019 62 0

  • Bài giảng Nhập môn ngành Tài chính - Ngân hàng: Bài 3 - ThS. Lê Thị Minh Nguyên

    Bài giảng Nhập môn ngành Tài chính - Ngân hàng: Bài 3 - ThS. Lê Thị Minh Nguyên

    Bài giảng Nhập môn ngành Tài chính - Ngân hàng - Bài 3: Giới thiệu về hệ thống ngân hàng Việt Nam trình bày lịch sử phát triển của ngân hàng nhà Việt Nam, công cụ thực thi chính sách tiền tệ, hệ thống ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

     45 p dainam 30/06/2019 57 0

  • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 7: Chọn mẫu trong nghiên cứu marketing

    Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 7: Chọn mẫu trong nghiên cứu marketing

    Chương 7: Chọn mẫu trong nghiên cứu marketing với mục tiêu học tập của chương: Hiểu biết khái quát về các khái niệm cơ bản liên quan đến mẫu nghiên cứu và chọn mẫu trong nghiên cứu marketing. Nắm được các yêu cầu của chọn mẫu và các vấn đề có thể nảy sinh trong chọn mẫu. Trình bày các bước trong quy trình chọn mẫu. Nắm vững các phương pháp...

     17 p dainam 27/05/2019 66 0

  • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 6: Thiết kế bảng hỏi trong nghiên cứu marketing

    Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 6: Thiết kế bảng hỏi trong nghiên cứu marketing

    Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 6: Thiết kế bảng hỏi trong nghiên cứu marketing với mục tiêu học tập của chương. Hiểu biết về vai trò, chức năng của bảng hỏi trong thu thập dữ liệu bằng các phương pháp khảo sát. Nắm được các nguyên tắc chung, yêu cầu thiết kế bảng hỏi. Trình bày các bước trong quy trình thiết kế bảng hỏi.

     7 p dainam 27/05/2019 74 0

  • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 8: Thu thập dữ liệu tại hiện trường

    Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 8: Thu thập dữ liệu tại hiện trường

    Chương 8: Thu thập dữ liệu tại hiện trường với mục tiêu học tập của chương nhằm: Tìm hiểu các khía cạnh kỹ thuật và nghệ thuật trong thu thập dữ liệu bằng các phương pháp phỏng vấn cá nhân. Làm rõ các sai số trong thu thập dữ liệu và cách khắc phục/hạn chế sai số này. Tìm hiểu các vấn đề tổ chức và quản lý hoạt động thu thập dữ...

     9 p dainam 27/05/2019 73 0

  • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 9: Xử lý, phân tích dữ liệu và phương pháp phân tích thống kê mô tả trong xử lý dữ liệu

    Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 9: Xử lý, phân tích dữ liệu và phương pháp phân tích thống kê mô tả trong xử lý dữ liệu

    Chương 9: Xử lý, phân tích dữ liệu và phương pháp phân tích thống kê mô tả trong xử lý dữ liệu có mục tiêu học tập của chương đó là: Tìm hiểu về bản chất của xử lý và phân tích dữ liệu và mối quan hệ giữa xử lý và phân tích dữ liệu. Nắm vững các nội dung về biên tập và mã hoá dữ liệu cho mục đích phân tích dữ liệu. Hiểu biết về...

     8 p dainam 27/05/2019 65 0

  • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 4: Dữ liệu sơ cấp và phương pháp thu thập

    Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 4: Dữ liệu sơ cấp và phương pháp thu thập

    Chương 4: Dữ liệu sơ cấp và phương pháp thu thập với mục tiêu học tập nhằm: Tìm hiểu các đặc điểm của dữ liệu sơ cấp và phân loại dữ liệu sơ cấp. Làm rõ bản chất của các phương pháp khảo sát, quan sát và thực nghiệm trong thu thập dữ liệu sơ cấp. Phân loại các kỹ thuật phỏng vấn, quan sát và thực nghiệm. Hiểu rõ về ưu điểm, hạn...

     10 p dainam 27/05/2019 51 0

  • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 1: Khái quát về nghiên cứu marketing

    Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 1: Khái quát về nghiên cứu marketing

    Chương 1: Khái quát về nghiên cứu marketing thuộc bộ bài giảng "Nghiên cứu Marketing" với mục tiêu học tập của chương: Khái quát hoá các giai đoạn phát triển của nghiên cứu marketing trên thế giới. Trình bày một số tiếp cận về khái niệm nghiên cứu marketing, chỉ ra đặc điểm và đặc trưng của nghiên cứu marketing. Trình bày vai trò và ứng dụng của...

     8 p dainam 27/05/2019 63 0

  • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 3: Dữ liệu thứ cấp và phương pháp thu thập

    Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 3: Dữ liệu thứ cấp và phương pháp thu thập

    Chương 3: Dữ liệu thứ cấp và phương pháp thu thập được tiến hành biên soạn với mục tiêu học tập của chương như sau: Đánh giá ưu điểm và hạn chế của dữ liệu thứ cấp cho mục đích nghiên cứu marketing. Khái quát hoá các ứng dụng phổ biến trong sử dụng dữ liệu thứ cấp. Trình bày tổng quát phân loại dữ liệu thứ cấp; so sánh dữ liệu...

     18 p dainam 27/05/2019 71 0

  • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 5: Đo lường và đánh giá trong nghiên cứu marketing

    Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 5: Đo lường và đánh giá trong nghiên cứu marketing

    Chương 5: Đo lường và đánh giá trong nghiên cứu marketing với mục tiêu học tập của chương như: Hiểu biết khái quát về các thang đo lường cơ bản. Nắm vững các loại thang đo chủ yếu được sử dụng trong đo lường và đánh giá mặt chất lượng của các đối tượng và đánh giá tầm quan trọng của các thuộc tính của các đối tượng được nghiên...

     9 p dainam 27/05/2019 65 0

  • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 10: Phương pháp phân tích thống kê suy luận trong xử lý dữ liệu

    Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 10: Phương pháp phân tích thống kê suy luận trong xử lý dữ liệu

    Chương 10: Phương pháp phân tích thống kê suy luận trong xử lý dữ liệu được trình bày với mục tiêu học tập của chương: Hiểu biết về các kỹ thuật phân tích thống kê suy luận thông thường được sử dụng trong các dự án nghiên cứu marketing và nghiên cứu marketing nói chung. Cân nhắc áp dụng các phương pháp phân tích thống kê suy luận thích hợp trong...

     8 p dainam 27/05/2019 74 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số