• Bài giảng Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 1

  Bài giảng Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 1

  "Bài giảng Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 1" có nội dung trình bày khái quát về thanh toán và tín dụng quốc tế; quan hệ giữa thanh toán quốc tế với các hoạt động kinh doanh quốc tế; điều kiện thanh toán quốc tế; hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh thanh toán quốc tế; tỷ giá hối đoái trong thanh toán quốc tế; các phương tiện thanh toán...

   63 p dainam 26/06/2022 12 0

 • Bài giảng Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 2

  Bài giảng Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về các phương thức thanh toán quốc tế; phương thức thanh toán chuyển tiền và ghi sổ; các chứng từ thanh toán quốc tế; các loại chứng từ trong thanh toán quốc tế; tín dụng quốc tế; tín dụng thương mại quốc tế; các chỉ tiêu cơ bản trong tín...

   55 p dainam 26/06/2022 10 0

 • Tiền tệ và ngân hàng: Phần 2

  Tiền tệ và ngân hàng: Phần 2

  Tài liệu hướng dẫn học tập Tiền tệ và ngân hàng này nhằm giúp học viên có được những kiến thức cơ bản nhất về tiền tệ, ngân hàng và một số khái niệm khác liên quan để có thể vận dụng vào những nghiên cứu trong các lĩnh vực của nền kinh tế cũng như tham gia vào các môn học khác trong hệ thống môn học về tài chính - tiền tệ - tín dụng....

   52 p dainam 25/03/2022 40 0

 • Tiền tệ và ngân hàng: Phần 1

  Tiền tệ và ngân hàng: Phần 1

  Môn học tiền tệ và ngân hàng sẽ cung cấp cho chúng ta kiến thức về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Những giao dịch của chúng ta chắc chắn có liên hệ với ngân hàng. Ngoài ra, cung cấp cho chúng ta những kiến thức rất thông dụng như lạm phát, ngân hàng trung ương các loại tiền tệ trong nền kinh tế…Những kiến thức này sẽ giúp bạn có cơ sở vận...

   65 p dainam 25/03/2022 42 0

 • Giáo trình Tài chính – Tín dụng: Phần 2 - TS. Trần Thị Hòa (Chủ biên)

  Giáo trình Tài chính – Tín dụng: Phần 2 - TS. Trần Thị Hòa (Chủ biên)

  (NB) Giáo trình Tài chính – Tín dụng: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về lãi suất như: Khái niệm và ý nghĩa của lãi suất, phân loại lãi suất, phương pháp xác định lãi suất, các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p dainam 28/12/2021 44 0

 • Giáo trình Tài chính – Tín dụng: Phần 1 - TS. Trần Thị Hòa (Chủ biên)

  Giáo trình Tài chính – Tín dụng: Phần 1 - TS. Trần Thị Hòa (Chủ biên)

  (NB) Giáo trình Tài chính – Tín dụng được biên soạn theo đề cương chi tiết học phần Tài chính – Tín dụng và tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số nguồn, tác giả trong nước. Nội dung của giáo trình này bao gồm 5 chương. Phần 1 của giáo trình sau đây sẽ cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về tài chính, Ngân sách nhà nước, tài...

   64 p dainam 28/12/2021 39 0

 • Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 1

  Giáo trình "Thanh toán và tín dụng quốc tế" được biên soạn dựa theo đề cương chi tiết học phần Thanh toán và tín dụng quốc tế có tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số nguồn, tác giả trong nước. Nội dung của giáo trình bao gồm 3 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày về tiền tệ và hối đoái. Mời các bạn cùng tham khảo.

   79 p dainam 28/12/2021 37 0

 • Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 2 cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về các phương tiện và điều kiện thanh toán quốc tế, tín dụng quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   136 p dainam 28/12/2021 30 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ thanh toán - Nguyễn Tiến Trung (Biên soạn)

  Giáo trình Nghiệp vụ thanh toán - Nguyễn Tiến Trung (Biên soạn)

  Giáo trình Nghiệp vụ thanh toán gồm có chương, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Hệ thống tiền tệ thế giới, tỷ giá hối đoái, thanh toán trong nền kinh tế thị trường, một số chứng từ sử dụng trong nghiệp vụ thanh toán. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   109 p dainam 27/07/2021 98 0

 • Giáo trình Tài chính - Tiền tệ: Phần 1 - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  Giáo trình Tài chính - Tiền tệ: Phần 1 - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  "Giáo trình Tài chính tiền tệ: Phần 1 - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội" được biên soạn gồm 5 chương cung cấp các kiến thức những vấn đề cơ bản về tiền tệ; những vấn đề cơ bản về tài chính; những vấn đề cơ bản về tín dụng; ngân sách nhà nước; thị trường tài chính và các định chế tài chính trung gian.

   120 p dainam 28/06/2021 119 0

 • Giáo trình Tài chính - Tiền tệ: Phần 2 - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  Giáo trình Tài chính - Tiền tệ: Phần 2 - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  Phần 2 của "Giáo trình Tài chính tiền tệ" nối tiếp phần 1 trang bị cho các bạn sinh viên kiến thức về tài chính doanh nghiệp; hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế thị trường; lạm phát và chính sách tiền tệ; quan hệ thanh toán và tín dụng quốc tế.

   70 p dainam 28/06/2021 107 0

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - NXB Xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - NXB Xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - NXB Xây dựng: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Tiền tệ và lưu thông tiền tệ, cung và cầu tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, quan hệ tín dụng, các hình thức tín dụng trong nền kinh tế thị trường, ngân hàng thương mại, ngân hàng Trung ương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   46 p dainam 28/12/2020 130 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số