• Ebook Thị trường chứng khoán (Dành cho những người mới bắt đầu): Phần 1

  Ebook Thị trường chứng khoán (Dành cho những người mới bắt đầu): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thị trường chứng khoán (Dành cho những người mới bắt đầu)" trình bày các nội dung: Cách thức hoạt động của thị trường chứng khoán, khởi sự, tiền tiết kiệm và những sản phẩm đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   138 p dainam 21/05/2023 6 0

 • Ebook Thị trường chứng khoán (Dành cho những người mới bắt đầu): Phần 2

  Ebook Thị trường chứng khoán (Dành cho những người mới bắt đầu): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thị trường chứng khoán (Dành cho những người mới bắt đầu)" trình bày các nội dung: Cách chọn lựa và mua cổ phiếu cá thể và trái phiếu, theo dõi danh mục đầu tư của bạn, phụ lục từ ngữ chuyên ngành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   227 p dainam 21/05/2023 6 0

 • Ebook Banking and financial institutions: A guide for directors, investors, and counterparties – Part 1

  Ebook Banking and financial institutions: A guide for directors, investors, and counterparties – Part 1

  Ebook Banking and financial institutions: A guide for directors, investors, and counterparties – Part 1 includes contents: Chapter 1 lessons learned from banking crises, chapter 2 the economic role of financial intermediaries, chapter 3 the evolving legal environment, chapter 4 asset/liability management, chapter 5 hedging and risk management, chapter 6 commercial and industrial loans.

   161 p dainam 21/05/2023 0 0

 • Ebook Banking and financial institutions: A guide for directors, investors, and counterparties – Part 2

  Ebook Banking and financial institutions: A guide for directors, investors, and counterparties – Part 2

  Ebook Banking and financial institutions: A guide for directors, investors, and counterparties – Part 2 includes contents: Chapter 7 real estate and consumer lending, chapter 8 bank capital: capital adequacy, chapter 9 evaluating bank performance, chapter 10 payments systems, chapter 11 other financial services, chapter 12 a guide to islamic banking, chapter 13 the view from the top: recommendations from a superintendent of banks.

   204 p dainam 21/05/2023 0 0

 • Bài giảng Thị trường các công cụ phái sinh - Chương 1: Tổng quan về thị trường các công cụ phái sinh

  Bài giảng Thị trường các công cụ phái sinh - Chương 1: Tổng quan về thị trường các công cụ phái sinh

  Bài giảng Thị trường các công cụ phái sinh - Chương 1: Tổng quan về thị trường các công cụ phái sinh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm đặc trưng, vai trò của thị trường các công cụ phái sinh; công cụ phái sinh; các chủ thể tham gia thị trường; phân loại thị trường; điều kiện hình thành và phát triển thị trường...

   25 p dainam 21/05/2023 4 0

 • Bài giảng Thị trường các công cụ phái sinh - Chương 4: Quản lý nhà nước đối với thị trường phái sinh

  Bài giảng Thị trường các công cụ phái sinh - Chương 4: Quản lý nhà nước đối với thị trường phái sinh

  Bài giảng Thị trường các công cụ phái sinh - Chương 4: Quản lý nhà nước đối với thị trường phái sinh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: những vấn đề chung về quản lý Nhà nước đối với thị trường phái sinh; xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật và công cụ quản lý; hoạt động thanh tra, giám sát thị trường;... Mời các...

   12 p dainam 21/05/2023 3 0

 • Bài giảng Thị trường các công cụ phái sinh - Chương 2: Định giá công cụ phái sinh

  Bài giảng Thị trường các công cụ phái sinh - Chương 2: Định giá công cụ phái sinh

  Bài giảng Thị trường các công cụ phái sinh - Chương 2: Định giá công cụ phái sinh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: định giá hợp đồng kỳ hạn; định giá hợp đồng tương lai; định giá hợp đồng quyền chọn; định giá hợp đồng hoán đổi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p dainam 21/05/2023 16 0

 • Bài giảng Thị trường các công cụ phái sinh - Chương 3: Hoạt động giao dịch trên thị trường phát sinh

  Bài giảng Thị trường các công cụ phái sinh - Chương 3: Hoạt động giao dịch trên thị trường phát sinh

  Bài giảng Thị trường các công cụ phái sinh - Chương 3: Hoạt động giao dịch trên thị trường phát sinh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hoạt động giao dịch trên thị trường tập trung; hoạt động giao dịch trên thị trường phi tập trung; một số thị trường phái sinh điển hình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p dainam 21/05/2023 0 0

 • Giáo trình Thị trường chứng khoán: Phần 1 - NXB Đại học Thái Nguyên

  Giáo trình Thị trường chứng khoán: Phần 1 - NXB Đại học Thái Nguyên

  Phần 1 cuốn giáo trình "Thị trường chứng khoán trình" bày các nội dung: Tổng quan về thị trường chứng khoán, hàng hóa trên thị trường chứng khoán, chủ thể tham gia trên thị trường chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   166 p dainam 23/04/2023 11 0

 • Giáo trình Thị trường chứng khoán: Phần 2 - NXB Đại học Thái Nguyên

  Giáo trình Thị trường chứng khoán: Phần 2 - NXB Đại học Thái Nguyên

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Thị trường chứng khoán" trình bày các nội dung: Hoạt động phát hành chứng khoán trên thị trường chứng khoán, hoạt động giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán, quản lý thị trường chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   105 p dainam 23/04/2023 12 0

 • Quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá: Thực trạng và giải pháp

  Quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá: Thực trạng và giải pháp

  Bài viết Quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá: Thực trạng và giải pháp tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá ở Việt Nam và kinh nghiệm chống chuyển giá của một số nước trên thế giới từ đó tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra một số gợi ý nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác chống chuyển...

   6 p dainam 23/04/2023 3 0

 • Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Vietcombank

  Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Vietcombank

  Bài viết Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Vietcombank đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm của Vietcombank – Chi nhánh Đông Sài Gòn.

   6 p dainam 23/04/2023 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số