• Bài giảng Hệ thống tiền tệ quốc tế

  Bài giảng Hệ thống tiền tệ quốc tế

  Bài giảng Hệ thống tiền tệ quốc tế tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về hệ thống tiền tệ quốc tế từ 1870; hậu Bretton Woods; vấn đề trung tâm hiện nay; kiểm soát vốn;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   12 p dainam 28/10/2021 53 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 4 - TS. Nguyễn Thị Diệu Chi

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 4 - TS. Nguyễn Thị Diệu Chi

  "Bài giảng Thanh toán quốc tế - Bài 4: Phương thức thanh toán quốc tế" trình bày phương thức chuyển tiền; phương thức nhờ thu; phương thức tín dụng chứng từ (L/C). Để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   29 p dainam 28/10/2021 51 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 5 - TS. Hoàng Thị Lan Hương

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 5 - TS. Hoàng Thị Lan Hương

  "Bài giảng Thanh toán quốc tế - Bài 5: Incoterms 2000 và Incoterms 2010" giúp các bạn sinh viên nắm được khái niệm và phạm vi áp dụng của Incoterms; phân biệt được 13 điều khoản của Incoterms 2000; những điều cần chú ý khi áp dụng Incoterms 2010; phân biệt được 11 quy tắc của Incoterms 2010.

   46 p dainam 28/10/2021 46 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 - ThS. Khúc Thế Anh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 - ThS. Khúc Thế Anh

  "Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng" với các nội dung một số quan điểm về marketing ngân hàng; so sánh được sự khác nhau giữa marketing sản xuất và marketing dịch vụ tài chính; những vấn đề mà marketing thường giải quyết. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p dainam 28/10/2021 47 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 - ThS. Khúc Thế Anh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 - ThS. Khúc Thế Anh

  "Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 3: Phân đoạn thị trường và xác định mục tiêu" trình bày khái niệm và vai trò của phân đoạn thị trường; các tiêu thức phân đoạn thị trường của ngân hàng; xác định thị trường mục tiêu của ngân hàng.

   29 p dainam 28/10/2021 46 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 - ThS. Khúc Thế Anh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 - ThS. Khúc Thế Anh

  "Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 2: Nghiên cứu môi trường kinh doanh của ngân hàng" với các nội dung giúp người học nắm được những yếu tố thuộc các môi trường có tác động đến ngân hàng; phân tích được thực tế đối với một ngân hàng lựa chọn; phân tích được hành vi của khách hàng trên địa bàn lựa chọn.

   28 p dainam 28/10/2021 52 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 3 - TS. Nguyễn Thị Diệu Chi

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 3 - TS. Nguyễn Thị Diệu Chi

  "Bài giảng Thanh toán quốc tế - Bài 3: Chứng từ tài chính" được biên soạn với các nội dung với mục tiêu giúp người học nắm được các phương tiện được sử dụng trong hoạt động thanh toán quốc tế; phân tích một hối phiếu, kỳ phiếu, hiệu lực thanh toán séc; lập, sửa và tư vấn các vấn đề liên quan tới hối phiếu, kỳ phiếu, séc...

   34 p dainam 28/10/2021 54 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 - ThS. Khúc Thế Anh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 - ThS. Khúc Thế Anh

  "Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 4: Một số chiến lược marketing trong ngân hàng" tìm hiểu chiến lược sản phẩm; chiến lược giá; chiến lược phân phối; chiến lược xúc tiến hỗn hợp trong marketing doanh nghiệp.

   55 p dainam 28/10/2021 49 0

 • Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết phản ánh thực trạng huy động vốn hiện nay của các DNNVV Việt Nam, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn, hỗ trợ phát triển loại hình DNNVV, từ đó khai thác tốt hơn tiềm năng kinh tế của loại hình DN này.

   10 p dainam 28/10/2021 53 0

 • Một số nhận xét về tình hình ngân hàng ở Việt Nam trong năm 2020

  Một số nhận xét về tình hình ngân hàng ở Việt Nam trong năm 2020

  Trong đại dịch Covid 19, nước ta tuy ít bị tổn thất về nhân mạng, tuy nhiên, phần phải dốc rất nhiều công sức để chống dịch, phần do nền kinh tế có độ mở rất lớn nên chưa đo lường hết được các thiệt hại về kinh tế – xã hội, trong đó, ngân hàng bị giảm sút nghiêm trọng doanh số hoạt động. Giãn cách xã hội làm ngưng trệ hoạt động...

   6 p dainam 28/10/2021 41 0

 • Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Cơ hội và thách thức đối với nguồn nhân lực của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Cơ hội và thách thức đối với nguồn nhân lực của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đặt ra những cơ hội và thách thức to lớn đối với nguồn nhân lực của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Một mặt, nó tạo cơ hội thúc đẩy các ngân hàng xây dựng hệ thống quản trị hiệu quả theo mục tiêu mà họ đặt ra, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cả về số lượng và chất...

   7 p dainam 28/10/2021 35 0

 • Hiểu biết tài chính và vấn đề giáo dục tài chính cho người tiêu dùng

  Hiểu biết tài chính và vấn đề giáo dục tài chính cho người tiêu dùng

  Bài viết chia sẻ vấn đề này thông qua việc làm rõ khái niệm, tầm quan trọng của hiểu biết tài chính và giáo dục tài chính cho người tiêu dùng; chỉ ra mức độ hiểu biết về tài chính của người tiêu dùng và những rủi ro mà người tiêu dùng gặp phải; từ đó đưa ra một vài gợi ý cho việc xây dựng chiến lược quốc gia về giáo dục tài chính, góp...

   11 p dainam 28/10/2021 42 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số