• Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 1

  Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 1

  'Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 1' gồm 2 chương với các nội dung dựa vào các nguồn thông tin để nắm bắt cơ hội; một mình, một cách, lập kỳ tích với ánh sáng tạo mới.

   121 p dainam 27/05/2021 54 0

 • Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 2

  Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 2

  'Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 2' được nối tiếp phần 1 trình bày kinh doanh siêu thường, thu tiền của thiên hạ; đặt đạo đức và sự chân thành lên hàng đầu.

   94 p dainam 27/05/2021 37 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 5 – ThS Trần Thị Thập

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 5 – ThS Trần Thị Thập

  "Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 5: Quản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanh" với các nội dung quản lý giá trị tài sản thương hiệu; phương pháp quản trị đa thương hiệu; các vấn đề có tính quyết định khác đối với thương hiệu; vai trò quản lý nhà nước trong xây dựng và phát triển thương hiệu.

   19 p dainam 26/04/2021 28 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 4 – ThS Trần Thị Thập

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 4 – ThS Trần Thị Thập

  "Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 4: Bảo vệ thương hiệu" với các nội dung đăng ký bảo hộ thương hiệu; bảo vệ tài sản thương hiệu khi bị xâm phạm. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   21 p dainam 26/04/2021 26 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 3 – ThS Trần Thị Thập

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 3 – ThS Trần Thị Thập

  "Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 3: Xác định hệ thống nhận diện thương hiệu" cung cấp những kiến thức về tên thương hiệu; biểu trưng (logo) thương hiệu; câu khẩu hiệu; bao bì; biểu tượng; các dấu hiệu thính giác; các dấu hiệu khác; nhất thể hóa hệ thống tín hiệu thương hiệu.

   26 p dainam 26/04/2021 31 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 2 – ThS Trần Thị Thập

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 2 – ThS Trần Thị Thập

  "Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 2: Xây dựng thương hiệu" thông tin đến các bạn những kiến thức về các loại thương hiệu và mô hình xây dựng thương hiệu; quá trình xây dựng thương hiệu; lựa chọn chiến lược thương hiệu; lựa chọn chính sách thương hiệu.

   42 p dainam 26/04/2021 32 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 1 – ThS Trần Thị Thập

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 1 – ThS Trần Thị Thập

  "Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Một số vấn đề chung về thương hiệu" trình bày quan niệm về thương hiệu; vai trò của thương hiệu; thương hiệu – tài sản của doanh nghiệp. Để nắm chắc kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   27 p dainam 26/04/2021 28 0

 • Ebook Những điều cần biết về sở hữu trí tuệ - Tài liệu hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Phần 1

  Ebook Những điều cần biết về sở hữu trí tuệ - Tài liệu hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Phần 1

  Phần 1 của ebook với các nội dung: những vấn đề cơ bản về sáng chế; những vấn đề cơ bản về nhãn hiệu; vấn đề cơ bản về kiểu dáng công nghiệp; những vấn đề cơ bản về quyền tác giả; những vấn ₫ề cơ bản về bí mật thương mại; những vấn đề cơ bản về chỉ dẫn địa lý; những vấn đề cơ bản về thiết kế bố trí mạch tích...

   219 p dainam 28/01/2021 78 0

 • Ebook Những điều cần biết về sở hữu trí tuệ - Tài liệu hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Phần 2

  Ebook Những điều cần biết về sở hữu trí tuệ - Tài liệu hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook bao gồm các nội dung: xây dựng chiến lược kinh doanh; quyền sở hữu trí tuệ ở thị trường xuất khẩu; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài; thực thi quyền sở hữu trí tuệ; các quy định và tiêu chuẩn về chất lượng, kỹ thuật; định giá quyền sở hữu trí tuệ; huy động nguồn vốn; thương mại điện...

   92 p dainam 28/01/2021 76 0

 • Ebook Quản trị Marketing: Phần 2

  Ebook Quản trị Marketing: Phần 2

  "Ebook Quản trị Marketing: Phần 2" Nối tiếp phần 1, cung cấp các kiến thức về chiến lược phát triển sản phẩm mới và chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩm; chiến lược marketing theo vị thế của doanh nghiệp trên thị trường và theo chuỗi giá trị; quản trị giá; quản trị kênh phân phối; quản trị truyền thông marketing tích hợp; quản trị...

   152 p dainam 28/01/2021 71 0

 • Ebook Quản trị Marketing: Phần 1

  Ebook Quản trị Marketing: Phần 1

  "Ebook Quản trị Marketing: Phần 1" được biên soạn với các bạn với những nội dung bản chất của marketing và quản trị marketing; phát triển các kế hoạch và chiến lược marketing; quản trị hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing; phân tích môi trường marketing; các khách hàng của doanh nghiệp; phân tích đối thủ cạnh tranh và xác định lợi thế cạnh...

   150 p dainam 28/01/2021 70 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 6 - TS. Hà Sơn Tùng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 6 - TS. Hà Sơn Tùng

  "Bài giảng Quản trị chiến lược - Bài 6: Thực thi đánh giá, kiểm soát và điều chỉnh chiến lược" trình bày nội dung, yêu cầu của thực thi chiến lược; vận dụng được quy trình, công cụ kiểm soát và đánh giá chiến lược; bản chất và nội dung của điều chỉnh chiến lược.

   21 p dainam 26/12/2020 66 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số