• Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 2 - ThS. Trương Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 2 - ThS. Trương Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 2 - Các lý thuyết quản lý bao gồm những nội dung về các lý thuyết quản lý theo trường phái phương Tây; các trường phái quản lý phương Đông; lý thuyết quản lý của Cac-Mac, F. Aêngghen, V.I.Lenin. Mời các bạn tham khảo.

   181 p dainam 25/10/2015 160 2

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 4 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 4 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Chương 4 cung cấp những kiến thức về môi trường văn hóa trong môi trường kinh doanh quốc tế. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm, các yếu tố văn hóa, phân nhóm các nước theo văn hóa, văn hóa và quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế. Mời các bạn tham khảo.

   30 p dainam 09/08/2016 160 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 5 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu (2017)

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 5 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu (2017)

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 5 "Các hệ thống thông tin tích hợp" nội dung cụ thể của chương này gồm có: Hệ thống hoạch định nguồn lực tổ chức, hệ thống quản trị chuỗi cung ứng, hệ thống quản trị quan hệ khách hàng, cơ hội và thách thức mới đối với ứng dụng doanh nghiệp.

   10 p dainam 28/02/2018 159 1

 • Bài giảng Quản trị danh mục đầu tư - Chương 5: Phân tích nền kinh tế và ngành

  Bài giảng Quản trị danh mục đầu tư - Chương 5: Phân tích nền kinh tế và ngành

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Quản trị danh mục đầu tư - Chương 5: Phân tích nền kinh tế và ngành trang bị các kiến thức về hoạt động kinh tế và các thị trường chứng khoán; các biến tiền tệ, nền kinh tế và giá cổ phiếu; một số nội dung của phân tích ngành.

   45 p dainam 30/04/2015 159 2

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 3 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 3 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Chương 3 trình bày yếu tố môi trường kinh tế trong môi trường kinh doanh quốc tế. Nội dung chính trong chương này gồm có: Môi trường kinh tế của một quốc gia, hội nhập kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p dainam 09/08/2016 158 1

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Tổng quan về thống kê - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Tổng quan về thống kê - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng "Thống kê kinh doanh: Tổng quan về thống kê" giới thiệu tới người đọc một số kiến thức cơ bản về thống kê và thống kê trong kinh doanh, một số khái niệm, thống kê mô tả, thống kê suy diễn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p dainam 30/04/2017 157 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu (2017)

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu (2017)

  Nội dung Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 giúp các bạn hiểu được thương mại điện tử và Internet, công nghệ và kinh doanh của thương mại điện tử, tiếp thị trong thương mại điện tử, thương mại qua mạng xã hội.

   10 p dainam 28/02/2018 157 1

 • Bài giảng Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh - Chương 3: Phân tích chi phí kinh doanh của doanh nghiệp

  Bài giảng Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh - Chương 3: Phân tích chi phí kinh doanh của doanh nghiệp

  Chương 3: Phân tích chi phí kinh doanh của doanh nghiệp thuộc Bài giảng Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh giúp người tham khảo xác định chính xác tổng chi phí và chi phí kết cấu của doanh nghiệp, nắm bắt được những biến động của chi phí, yếu tố của chi phí, các chi phí kinh doanh của đơn vị chi nhánh, đánh giá tình hình sử dụng và quản lý chi...

   34 p dainam 30/04/2015 156 2

 • Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 7 - ThS. Trương Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 7 - ThS. Trương Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 7 do ThS. Trương Quang Vinh biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về hướng dẫn, điều khiển trong quản lý; những vấn đề về khả năng lãnh đạo; một số kỹ năng cần có trong quan hệ với các thành viên trong tổ chức.

   95 p dainam 25/10/2015 156 2

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 12 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 12 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 12: Tính toán kết quả và chi phí" trình bày các nội dung: Khái lược về tính toán kết quả và chi phí, các khái niệm cơ sở, khái lược về kế toán tài chính, khái lược về tính chi phí kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p dainam 12/01/2017 156 1

 • Bài giảng học phần: Quản trị sản xuất

  Bài giảng học phần: Quản trị sản xuất

  Bài giảng "Quản trị sản xuất" có cấu trúc gồm 7 chương trình bày các nội dung: Chức năng sản xuất, tổ chức sản xuất, bố trí sản xuất, quản lý kỹ thuật, hoạch định tổng hợp, quản trị vật liệu, lập tiến độ và kiểm soát sản xuất chế tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   181 p dainam 20/09/2015 155 2

 • Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 6 - ThS. Trương Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 6 - ThS. Trương Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 6 - Chức năng tổ chức bao gồm những nội dung về khái niệm tổ chức và công tác tổ chức; cơ cấu tổ chức và thiết kế cơ cấu tổ chức; hình thức cấu trúc cơ bản của tổ chức; công cụ để thiết kế công việc trong tổ chức; cách tiếp cận khi thiết kế tổ chức; yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện...

   118 p dainam 25/10/2015 155 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số