• Cách thức sử dụng ngôn ngữ của người bán hàng trực tuyến trong giao tiếp với khách hàng

  Cách thức sử dụng ngôn ngữ của người bán hàng trực tuyến trong giao tiếp với khách hàng

  Cách dùng ngôn ngữ để giới thiệu sản phẩm, trao đổi, thương lượng và thuyết phục khách hàng. Qua đó, bài viết góp phần khẳng định và chứng minh một số đặc điểm thú vị về cách thức sử dụng ngôn ngữ của người bán hàng trực tuyến trong tương quan với kiểu bán hàng truyền thống.

   8 p dainam 31/01/2020 6 0

 • Các yếu tố tác động đến lòng trung thành thương hiệu của người tiêu dùng: Nghiên cứu trường hợp hàng may mặc Việt Nam

  Các yếu tố tác động đến lòng trung thành thương hiệu của người tiêu dùng: Nghiên cứu trường hợp hàng may mặc Việt Nam

  Nhằm mục đích nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp may mặc, nghiên cứu này tập trung vào các yếu tố tác động đến lòng trung thành thương hiệu của người tiêu dùng Việt Nam, từ đó giúp doanh nghiệp có nhận thức và hành động cụ thể trong việc giữ vững uy tín, lòng trung thành thương hiệu của người dân vào thương hiệu Việt, đồng thời...

   7 p dainam 31/01/2020 6 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Phân tích môi trường kinh doanh - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Phân tích môi trường kinh doanh - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Phân tích môi trường kinh doanh trình bày các kiến thức về phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp bao gồm mục tiêu, sơ đồ chiến lược, duy trì lợi thế cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p dainam 30/03/2020 5 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Nguyễn Đại Lương

  Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Nguyễn Đại Lương

  Bài giảng Quản trị học: Chương 5 Chức năng điều khiển do Nguyễn Đại Lương biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm, tuyển dụng và đào tạo nhân viên, lãnh đạo, động viên, thông tin, quản trị xung đột.

   48 p dainam 30/03/2020 5 0

 • Ảnh hưởng của tỷ lệ sở hữu quản trị đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn HOSE

  Ảnh hưởng của tỷ lệ sở hữu quản trị đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn HOSE

  Dựa vào dữ liệu thu thập từ 126 công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM trong giai đoạn 2006 – 2009, bài báo này nhằm nghiên cứu mối quan hệ giữa tỷ lệ sở hữu quản trị (SHQT) và hiệu quả hoạt động của công ty (HQHĐ). Nghiên cứu đã tìm thấy mối quan hệ phi tuyến tính giữa hai yếu tố trên. HQHĐ của công ty thay đổi theo tỷ lệ...

   9 p dainam 30/03/2020 4 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Phân tích môi trường kinh doanh, môi trường bên ngoài - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Phân tích môi trường kinh doanh, môi trường bên ngoài - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Phân tích môi trường kinh doanh, môi trường bên ngoài trình bày mục đích phân tích môi trường kinh doanh, các yếu tố môi trường vĩ mô, cấu trúc ngành, các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc ngành,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p dainam 30/03/2020 4 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Đánh giá và kiểm soát - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Đánh giá và kiểm soát - Lại Văn Tài

  Bài giảng "Quản lý chiến lược: Đánh giá và kiểm soát" trình bày các kiến thức: Strategy evaluation and control, establishing strategic controls, special alert control, strategic surveillance, ba công cụ kiểm soát,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p dainam 30/03/2020 4 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Hình thành chiến lược - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Hình thành chiến lược - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Hình thành chiến lược trình bày ba cấp chiến lược, ma trận Swot, ma trận BCG, thâm nhập thị trường mới, đa dạng hóa theo chiều dọc và chiều ngang, ma trận lựa chọn chiến lược tổng thể,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p dainam 30/03/2020 4 0

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp logistics Việt Nam hiện nay

  Nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp logistics Việt Nam hiện nay

  Ngành logistics của Việt Nam hiện là một ngành còn non trẻ, vì vậy ngành này hiện nay cần có sự chú trọng đầu tư, tìm cách nâng cao hiệu quả hoạt động hơn nữa để có thể cạnh tranh với các công ty logistics của nước ngoài đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Bài viết tập trung khái quát thực trạng cũng như đưa ra một số giải pháp cơ bản...

   8 p dainam 30/03/2020 4 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Nguyễn Đại Lương

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Nguyễn Đại Lương

  Chương 2 - Môi trường hoạt động của doanh nghiệp. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Khái niệm - phân loại môi trường, vai trò đặc điểm các loại môi trường, kỹ thuật phân tích SWOT,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p dainam 30/03/2020 4 0

 • Giải thích hợp đồng theo CISG và khuyến nghị cho doanh nghiệp Việt Nam

  Giải thích hợp đồng theo CISG và khuyến nghị cho doanh nghiệp Việt Nam

  Bài viết làm rõ một số vấn đề liên quan đến: Nội dung của 2 cách giải thích HĐ “chủ quan” và “khách quan” quy định tại điều 8(1) và 8(2) của CISG; nội dung các tình tiết có liên quan trong việc giải thích HĐ quy định tại điều 8(3), điều 9 của CISG và một số vấn đề thường gặp phải trong thực tiễn mà cần phải áp dụng các cách giải thích...

   16 p dainam 30/03/2020 4 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Nguyễn Đại Lương

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Nguyễn Đại Lương

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 do Nguyễn Đại Lương biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về chức năng tổ chức, xây dựng cơ cấu tổ chức, các nguyên tắc cơ bản của tổ chức quản trị, sự phân chia quyền lực,...

   30 p dainam 30/03/2020 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số